Geen steun voor verruiming van bijzondere bijstand

DEN HAAG, 7 APRIL. D66 heeft haar steun aan een motie van GroenLinks, om de bijzondere bijstand voor mensen met structurele financiële problemen te verruimen, ingetrokken. Fractiewoordvoerder B. Bakker zei dat het hem “wijs leek niet voor beeldvorming maar voor effectief beleid te kiezen”. Daarmee werd de motie verworpen.

Eerder onthielden de andere twee regeringsfracties van PvdA en VVD al hun steun aan de motie. De twee fracties namen genoegen met de toezegging van Melkert (sociale zaken) dat na de evaluatie van de bijzondere bijstand bekeken zal worden of verruiming van het budget noodzakelijk is. Op dit moment blijken gemeenten om onduidelijke redenen geld over te houden van het budget voor de bijzondere bijstand, terwijl er aan de andere kant een groeiende groep met uitzichtloze schulden is. D66 vond deze toezegging van Melkert aanvankelijk te vaag.

D66 herriep haar steun aan de motie van GroenLinks gisteren evenwel toen Melkert toezegde dat naar aanleiding van de evaluatie concrete maatregelen worden genomen ter bestrijding van de armoede. Bakker zei “onverkort sympathie” te hebben voor de motie, maar “politiek geharrewar” te willen vermijden omdat daarmee de armoedebestrijding niet was gebaat.