Geen herstemming voor Staten Brabant

DEN BOSCH, 7 APRIL. Er komt geen herstemming in vier stemdistricten in Waalre en een in Tilburg. Een ruime meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant wees het voorstel van D66 af. Op de vijf stembureaus zijn op 8 maart tijdens de verkiezing van de Brabantse Staten fouten gemaakt. Na het tellen van de stemmen bleek dat een restzetel niet terecht kwam bij D66 zoals aanvankelijk werd gedacht, maar met enkele stemmen verschil bij de CD.