Fujimori rekent op overwinning

LIMA, 7 APRIL. De Peruaanse president Alberto Fujimori behaalt zondag vrijwel zeker een overwinning tijdens de eerste ronde van de verkiezingen en daarmee een tweede ambtstermijn van vijf jaar. Zijn partij, Cambio '90/Nieuwe Meerderheid zal echter niet meer dan éénderde van de zetels in het parlement veroveren.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de laatste opiniepeilingen onder Peruaanse kiezers aan de vooravond van de verkiezingen. De peilingen werden eind vorige, begin deze week gehouden door vier verschillende enquêtebureau's. De resultaten ervan werden gisteren gepresenteerd aan de buitenlandse pers in Peru. Peruaanse media is het bij wet verboden om vijftien dagen voor stembusdag nog peilingen te publiceren.

Uit de enquêtes blijkt, dat Fujimori op z'n minst 45 procent van de stemmen zal behalen en mogelijk zelfs 58 procent. De president heeft vijftig procent van de stemmen (plus één) nodig om te voorkomen dat hij in een tweede ronde moet uitkomen tegen de nummer twee van komende zondag. Dat zal in elk geval Javier Pérez de Cuéllar zijn, de 70-jarige voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die kandidaat is voor een bonte schakering oppositionele krachten onder de naam Unie voor Peru (UPP). Pérez zou kunnen rekenen op negentien tot 25 procent van de stemmen. In het Congres zou zijn UPP niet meer dan tien procent van de zetels krijgen.

De overige twaalf kandidaten spelen nauwelijks een rol van betekenis in de strijd om het presidentschap, zo blijkt uit de peilingen. Geen van allen behaalt een score die hoger zal zijn dan zeven procent. De overige partijen doen wel mee als het gaat om de verkiezingen voor het parlement. Omdat Fujimori's beweging Cambio '90 geen meerderheid in het Congres zal krijgen, zal de president in de komende regeerperiode afhankelijk zijn van coalities met andere partijen.

De opiniepeilers voorspelden gisteren dat een groot aantal stemmen zondag ongeldig zal worden verklaard. Uit gesimuleerde verkiezingen is gebleken dat vele kiezers onopzettelijk hun stembiljet ongeldig maken, omdat ze niet weten hoe ze moeten stemmen voor de parlementaire kandidaten. Het aantal kiezers dat nog niet een voorkeur voor één van de kandidaten heeft bepaald, ligt rond de vijftien procent. In Peru geldt stemplicht.

Indien het president Fujimori zondag niet lukt om in de eerste ronde te worden gekozen, zal een tweede stemronde worden uitgeschreven. Die zal dan vermoedelijk eind volgende maand worden gehouden.