Foto

Foto: DEN BOSCH - Ongeveer achthonderd Bossche scholieren hebben gisteravond meegelopen in een fakkeloptocht om geld bijeen te krijgen voor het joods scholierenmonument in de Brabantse hoofdstad. Het monument, dat herinnert aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leerlingen en leerkrachten van het Joodsch Lyceum, wordt op 27 april onthuld in de Casinotuin vlakbij de plaats waar het lyceum was gevestigd. De fakkeloptocht bracht minimaal tienduizend gulden op. Er is 44.000 gulden nodig. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold).