Fokker-salaris

De verliezen bij de vorig jaar ternauwernood geredde vliegtuigbouwer Fokker - volgens insiders ongeveer twee miljoen gulden per dag - gaan zo langzamerhand ieder voorstellingsvermogen te boven. Maar voor de raad van bestuur vormt dit nog geen reden om de broekriem wat nader aan te halen. In het jaarverslag valt onder de post salarissen en sociale lasten terug te vinden dat de totale kosten van de raad van bestuur - na het ontslag van topman Nederkoorn uitgebreid van drie naar vijf man - is opgelopen van 2.367.000 gulden in 1993 tot 7.545.000 gulden vorig jaar. Zelfs wanneer de vertrokken topman Erik Jan Nederkoorn een paar miljoen heeft meegekregen maakt een simpel rekensommetje duidelijk dat de nieuwe van Mercedes Benz overgekomen voorzitter Ben van Schaik een jaarsalaris opstrijkt dat - naast andere emolumenten - een miljoen gulden ruimschoots overschrijdt.

Een vraag over deze opmerkelijke stijging van de post salarissen bij het noodlijdende bedrijf zou tijdens de aandeelhoudersvergadering van Fokker afgelopen week wel op zijn plaats zijn geweest. Zeker tegen de achtergrond van het feit dat de geldschieters van Fokker zelf uit bezuinigingsoverwegingen waren uitgenodigd in de fabriek op Schiphol-Oost en niet in het met wat luxueuzere fauteuils uitgeruste Rai-Congrescentrum, waar Fokker in het verleden zijn aandeelhouders opening van zaken gaf.

Wat is een aandeel Fokker onder de huidige omstandigheden nog waard treurde het in de zaal aanwezige gezelschap. Kon Fokker maar niet beter helemaal van de beurs verdwijnen? Het gezelschap achter de tafel bleef er stoïcijns onder. Was het onzekerheid, nervositeit of misplaatste superioriteit? In ieder geval schudde R. Volz, die namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) het woord voerde, de aanwezige Fokker-bestuurders en de nieuwe Dasa-topman Manfred Bischoff flink wakker toen hij geagiteerd opmerkte: “Wilt u daar niet zitten lachen achter de tafel. De vorige spreker had ook een aantal ernstige onderwerpen en werd eveneens niet serieus genomen.”

De gezichten van het Fokker-college verstarden op slag. Maar klaarden even snel weer op toen een van de aandeelhouders tot een wel erg naïeve slotconclusie kwam. “Ik wil de raad van bestuur complimenteren met het prachtige en uiterst overzichtelijke jaarverslag dat u ons heeft laten zien.”

    • Marc Serné