Exporten naar Turkije zijn moeilijk te staken

DEN HAAG, 7 APRIL. De Nederlandse regering twijfelt of de huidige exporten van militaire goederen naar Turkije kunnen worden gestaakt. Daarmee is een bedrag van vijfhonderd miljoen gulden gemoeid en de In- en Uitvoerwet geeft weinig mogelijkheden bestaande contracten te verbreken.

GroenLinks en SP drongen daar gisteren in een Kamerdebat op aan. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) weet niet hoe Nederland de druk op Turkije kan vergroten om de invasie in Noord-Irak te beëindigen. Vanuit Ankara had hij informatie gekregen dat het onwaarschijnlijk is dat artilleriegranaten van Nederlandse makelij gebruikt worden bij de invasie van Noord-Irak. De granaten zouden nog niet 'gebruiksgereed' zijn.

Van Mierlo schetste het dilemma van de regering, die goede betrekkingen met bondgenoot Turkije wil behouden en inziet dat Turkije moet optreden tegen terrorisme maar ook vreest dat onschuldige burgers bij de acties slachtoffer worden en mensenrechten worden geschonden.

Een aantal Kamerleden stelde voor om de zogenaamde Douane-unie als drukmiddel te gebruiken zodat de Turkse regering de massale invasie met 35.000 militairen en zwaar materieel in Noord-Irak in het beschermde gebied van de Koerden zal opgeven.

Volgens Van Mierlo heeft Nederland al veel gedaan om druk op Turkije uit te oefenen. Maandag zal Van Mierlo in de Algemene Raad van ministers van de Europese Unie opnieuw pleiten voor maatregelen tegen Turkije.