Ex-baas Agusta: smeergeld betaald

BRUSSEL, 7 APRIL. Een voormalige president-directeur van de Italiaanse helikopterfabrikant Agusta heeft tegenover het Luikse Hof verklaard dat eind jaren tachtig smeergeld is betaald om de keuze van de België voor Agusta-legerhelikopters te beïnvloeden. Dat meldt de BRTN-radio die de verklaring haalt uit brieven die het Hof van Cassatie deze week naar het Belgische parlement stuurde, met het verzoek om de ex-ministers Willy Claes, Guy Coëme en Louis Tobback te mogen ondervragen.

Voormalig Agusta-president Roberto d'Alessandro zou vorig jaar tegenover het Hof hebben verklaard dat zijn bedrijf zonder de betaling van smeergeld de order voor 46 legerhelikopters niet had gekregen. Agusta zou zich hebben gericht tot de Belgische ministeries van financiën en van economische zaken. Maar d'Alessandro zou in zijn verklaring geen namen van ministers, ambtenaren of kabinetsleden noemen.

Een bijzondere Kamercommissie heeft vannacht beslist dat de gewezen SP-ministers Claes, Coëme en Tobback gehoord mogen worden door het Hof van Cassatie. Het Hof onderzoekt eventuele corruptie of valsheid in geschrifte. De drie waren ten tijde van de helikopteraankoop respectievelijk minister van economische zaken, van defensie en van binnenlandse zaken. Het Hof mag hen ondervragen en confronteren met getuigen. Ook mag het Hofhuiszoekingen verrichten en spullen in beslag nemen. Het mag de drie echter niet aanhouden of in staat van beschuldiging stellen.

Secretaris-generaal van de NAVO Claes verklaarde deze week opnieuw dat hij onschuldig is, maar te allen tijde beschikbaar is voor justitie. In februari stapte Claes al vrijwillig naar het Hof om een verklaring af te leggen. Coëme werd in verband met de Agusta-affaire vorig jaar al ondervraagd door het Hof van Cassatie, dat nu geïnteresseerd zou zijn in de rol die hij heeft gespeeld bij het toekennen van een order aan de Franse vliegtuigbouwer Dassault om F16's te moderniseren. Het vermoeden bestaat dat Dasault ruim 3 miljoen gulden aan smeergeld heeft betaald om deze bestelling binnen te halen.