Driehoek in New York

Isaac Bashevis Singer: Meshugah. Vertaald uit het Jiddisch in het Engels door de auteur en Nili Wachtel. Uitg. Hamish Hamilton, 232 blz. Prijs ƒ52,80.

Hoewel Isaac Bashevis Singer al vier jaar dood is, blijft er nieuw werk van hem verschijnen. Meshugah verscheen eerder als jiddischtalig feuilleton in de Newyorkse krant The Forward tussen april 1981 en februari 1983 en is nu voor het eerst in boekvorm gepubliceerd. Het werk vertoont nog sporen van de verschijning in afleveringen. De schrijver zet veel lijnen uit maar laat een aantal ervan onvoltooid liggen. Andere ontwikkelingen komen nogal plotseling uit de lucht vallen maar blijken naderhand niet essentieel voor het verloop van de roman.

We ontmoeten de 47-jarige schrijver Aaron Greidinger, die in Warschau is opgegroeid maar al jaren in New York woont. Greidingers werk begint langzaam maar zeker een groter publiek te vinden. Een doodgewaande oude kennis, Max Aberdam, wandelt op een dag zijn kantoor binnen en sleept hem mee naar Miriam, een aantrekkelijke jonge vrouw. Max en Miriam hebben een verhouding maar Aaron begint eveneens iets met haar, dit alles zonder dat iemand er geheimzinnig over doet. Max wordt ziek en laat zich in Israel opereren. De schrijver Greidinger, die veel gelijkenis vertoont met Singer, ziet zich geplaatst voor allerlei praktische keuzes in zijn leven. Singer is en blijft een eersteklas verteller dus het verhaal is voortdurend in beweging. Ook de voor feuilletons noodzakelijke cliffhangers houden de vaart erin. Het neemt echter niet weg dat de lezer zich in de loop van het boek afvraagt waar deze of gene is gebleven. Achteraf bezien rijst dan de vraag: wat was het nut van de aanwezigheid van bijvoorbeeld die taxichauffeur die de hoofdpersoon nog uit Polen bleek te kennen? De man verschijnt en verdwijnt.

Wie van Singer houdt en zijn werk kent, komt de vertrouwde thema's tegen. De herinneringen aan het vooroorloogse joodse milieu in Warschau, de driehoeksverhouding, het impulsieve gedrag van sommige personages, het spiritisme en de twijfel die de hoofdpersoon dwingt tot het maken van keuzes. Het is wel jammer dat de schrijver zelf geen kans meer heeft gehad om zijn tekst nog eens onder de loep te nemen.

    • Lucas Ligtenberg