Bond gaat voorbij aan belangen schaatsers

Het dagelijks bestuur van de KNSB heeft met het congé van pragmatische bestuurders als Johan Grobbée en Jan Augustinus de zijde gekozen van de twee hoofdsponsors Aegon en Deloitte & Touche, die jaarlijks voor een inkomstenbron zorgen van drie miljoen gulden. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de belangen van de schaatsers. Terwijl zij het toch zijn, die met hun prestaties een magneetwerking hebben op de geldschieters. Het is de vraag hoe lang mondige sporters als Ritsma, Zandstra en Veldkamp dit nog accepteren. Zij onderzoeken al ruim een jaar de mogelijkheden om verder te gaan in een alternatieve kernploeg. Rintje Ritsma verklaarde onlangs desnoods te willen uitkomen voor Liechtenstein. De schaatsers vinden immers dat zij recht hebben op een groter deel van de sponsormiljoenen. Zij ontvangen nu in het gunstigste geval een bedrag van zestigduizend gulden.

Grobbée, in het dagelijks leven directeur van een sociale verzekeringsbank in Amstelveen met vierduizend werknemers, ontpopte zich afgelopen seizoen achter de schermen als een daadkrachtige bestuurder. Jan Augustinus stak al z'n vrije tijden in het bondswerk. Bijna dagelijks fungeerde hij als schakel tussen de kernploegen en het bestuur. De aversie tegen alles wat met de KNSB te maken had, ebde bij de rijders op deze wijze een beetje weg.

Grobbée en Augustinus waren bekwaam genoeg om zelf problemen op te lossen. De regenten van het dagelijks bestuur hebben met deze maatregel laten blijken weer zelf de vinger aan de pols te willen houden. Terwijl vorig jaar met de instelling van een sectiebestuur in feite werd gekozen voor een afstandelijke benadering. Hoewel voorzitter David Meijer van het nog maar vier maanden oude dagelijks bestuur zegt de betrokken bestuurders drie keer te hebben gewaarschuwd, was een wat minder drastische ingreep na goed overleg meer in het belang geweest van de schaatssport. Nu wordt de continuïteit ernstig verstoord.

Niet bekend

    • Erik Oudshoorn