BAM Groep: winst daalt duidelijk

Het bedrijfsresultaat van het in Bunnik gevestigde aannemingsconcern BAM Groep is vorig jaar met 15 procent gestegen naar 28,4 miljoen. Het netto resultaat daalde echter duidelijk met 9 procent tot 20 miljoen gulden (22 miljoen gulden in 1993). Deze teruggang ontstond doordat het saldo van rentebaten- en lasten van 1,9 miljoen belangrijk lager was dan in het voorgaand jaar (1993: 8,4 miljoen gulden). Dit jaar zal de winst ten minste op het niveau van 1994 liggen.

De lagere rente-inkomsten ontstonden vooral als gevolg van het betalen van overnames. Hierdoor slonk het saldo aan liquide middelen aanzienlijk.

Per aandeel daalde de winst van 11,80 gulden naar 10,73 gulden. Het dividendvoorstel luidt 5,25 gulden in contanten of gedeeltelijk in aandelen en contanten.

De omzet steeg ten opzichte van 1993 met ongeveer 14 procent tot 1,44 miljard gulden. De orderportefeuille bevatte eind 1994 1,6 miljard gulden aan opdrachten (eind 1993: 1,4 miljard). Op basis hiervan verwacht de directie voor 1995 een hogere omzet en een winst die “ten minste op het niveau van 1994 ligt”.