AOV-oprichter Batenburg ruziet over zetel in de senaat

EINDHOVEN, 7 APRIL. Hevig teleurgesteld maar ongebroken en tot strijden bereid is Martin Batenburg. De 76-jarige oprichter van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) zal alle democratische middelen aangrijpen nu het hoofdbestuur hem op een onverkiesbare achtste plaats heeft gezet voor de Eerste Kamer.

“Mensen die uit zijn op macht en geld hebben mij dit aangedaan.” Namen wil Batenburg eigenlijk niet noemen maar dan blijkt dat hij er tenminste twee op het oog heeft. L. Serto en mevrouw Th. Banning-Melchers, die samen met voorzitter B. Maris de selectiecommissie vormden, hebben immers de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer opgesteld.

De Eindhovenaar Serto: “Het is onzin dat we hem een kool hebben willen stoven. We zijn weloverwogen tot dit voorstel gekomen en het hoofdbestuur heeft uiteindelijk zo beslist. Batenburgs gezondheid laat te wensen over. We hebben het meer keren meegemaakt dat hij, omdat hij zich niet goed voelde, uit vergaderingen moest weglopen. Dan zei hij dat zijn hoge bloeddruk hem parten speelde. De zorgen daardoor over zijn functioneren in de Eerste Kamer hebben ons tot dit besluit doen komen. Met zijn leeftijd heeft het niets te maken.”

Batenburg noemt dat “rotsmoesjes en betutteling.” “Ik bepaal nog altijd zelf of ik lichamelijk of geestelijk ergens toe in staat ben. Mijn leeftijd speelt wel degelijk een rol en dan vraag ik je toch: leeftijdsdiscriminatie in een partij die uitgerekend opkomt voor de ouderen.” Hij wijst erop dat vorige week zijn cardioloog, bij wie hij onder controle staat wegens hartklachten, en zijn internist, die hij consulteert wegens suikerziekte, hem 'kerngezond' hebben verklaard. “Ik heb de bloeddruk van een jonge vent.”

Volgens Batenburg is er “gemanipuleerd door lieden die handig zijn met stemmen” bij het samenstellen van de kandidatenlijst. Hoe het precies in elkaar zit, weet hij ook niet. Maar voorzitter Maris van de selectiecommissie was het in ieder geval dusdanig oneens met de gang van zaken dat hij weigerde het voorstel van zijn eigen commissie te ondertekenen. Maris meende dat men het niet kon maken om een man als Batenburg, gezien de verdiensten die hij heeft voor het AOV, niet op de eerste plaats te zetten. Die eerste plaats was ook waarvoor Batenburg van den beginne af opteerde: “Het liefste zou ik het bijltje erbij neergooien - ik vind het Eerste Kamerlidmaastschap heus niet zo lollig. Maar ten aanzien van de kiezers heb ik de plicht om erin te gaan zitten.”

Volgens Serto speelde bij het op een niet verkiesbare plaats zetten van de partijvoorzitter naast de overweging omtrent zijn gezondheid, ook mee dat Batenburg zijn handen al meer dan vol heeft met het regelen van zijn opvolging en met het lidmaatschap van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bij de verkiezingen van maart haalde het AOV in combinatie met de Unie 55+ vijf zetels. Batenburg zou aanvankelijk de fractie leiden maar hij stond die positie af aan L. Dost. Serto: “We vinden dat Batenburg het beste op zijn plaats is in de Staten van zijn eigen Brabant.” Serto begrijpt de teleurstelling en de emoties van zijn partijleider best, maar “er is geen sprake van dat we hem een loer hebben willen draaien noch van ambities van mij of van iemand anders.”

Batenburg, die zegt vanuit heel het land adhesiebetuigingen binnen te krijgen, wil de algemene ledenvergadering over de kwestie bijeenroepen. “En dan weet ik zeker dat ik een meerderheid achter me krijg.” Hij is blij nu te weten wie zijn vijanden zijn. “Dan kan ik ze tenminste bestrijden. Het zijn mensen van wie ik denk dat ze in andere politieke partijen niet aan de bak konden komen en die in onze partij op kousevoeten zijn binnengeslopen. Maar vloeren zullen ze me niet; ik ga ongebroken door met de strijd”, meldt hij vanuit zijn Einhovense aanleunwoning.

    • Max Paumen