21 procent meer winst Nagron

Nagron (handel en industrie) heeft de netto winst vorig jaar met 2,8 miljoen gulden verbetert tot 16,3 miljoen gulden, ofwel naar een winst per aandeel van 10,60 gulden. De omzet steeg met 30,6 miljoen tot 316,9 miljoen gulden.

Volgens het in Den Haag gevestigde Nagron is de winst- en omzetstijging een gevolg van het economisch herstel. “Hoewel het investeringsniveau nog volstrekt onvoldoende was, begon het vertrouwen de overhand te krijgen”, aldus de directie. De onderneming rekent voor het lopende jaar op verdere verbetering van het resultaat.

Nagron stelt aan aandeelhouders een dividend voor van 4 gulden per aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve of de gewone reserve.