Van Mierlo wil hervatting hulp aan Suriname

DEN HAAG, 6 APRIL. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) wil dat Nederland weer in volle omvang ontwikkelingsgeld aan Suriname geeft. Hij noemt de toezegging van parlementsvoorzitter Lachmon dat Suriname zich tot het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zal wenden om de economische ontwikkelingen te beoordelen, een doorbraak in de verhoudingen tussen Nederland en Suriname.

Volgens Van Mierlo zal Nederland honderden miljoenen kunnen storten in een investeringsfonds voor Suriname. De regering van Suriname heeft nog recht op 850 miljoen gulden aan verdragsmiddelen die Nederland in een verdrag voor Suriname heeft bestemd (ruim 3 miljard gulden) bij de onafhankelijkheid in 1975. Bij zijn bezoek aan Suriname enkele weken geleden sprak Van Mierlo de verwachting uit dat Suriname zich “uit eigen vrije wil” in korte tijd tot het IMF zou wenden.

Lachmon heeft gisteren in gesprekken met Kamerleden gezegd dat de Surinaamse regering een compromis heeft bereikt over de samenwerking met het IMF in Washington. Volgens de nieuwe afspraak zal het IMF iedere drie maanden een rapport uitbrengen over het aanpassingsprogramma. De Surinaamse regering geeft dat rapport ook aan Nederland ter inzage. In de Tweede Kamer heeft een meerderheid hulp afhankelijk gesteld van de toetsing door een internationale instantie.

Volgens Lachmon, die al eerder bekend maakte dat er een compromis was bereikt dat president Venetiaan vervolgens afwees, is het zeker dat dit keer coalitiepartner NPS evenals zijn eigen partij, de VHP, de activiteiten van het IMF steunen. Lachmon vraagt Nederland wel om niet het onmogelijke van Paramaribo te eisen.

Het kan niet zo zijn, volgens Lachmon, dat het aanpassingsprogramma te veel sociale onrust zal veroorzaken. Nederland heeft overigens fondsen toegezegd voor een sociaal vangnet. Dat moet helpen als tarieven en prijzen van basisbehoeften worden aangepast en als overtollig personeel moet worden opgevangen.

In de Tweede Kamer is lauw gereageerd op de toezeggingen van parlementsvoorzitter Lachmon. Alleen D66 en PvdA staan positief tegenover het compromis. Roethof (D66) vindt dat het “zeuren” over het IMF lang genoeg heeft geduurd. VVD, CDA en de kleine christelijke partijen willen eerst zien en dan geloven. Zij wachten met hun oordeel tot de Surinaamse regering het plan op tafel heeft gelegd. De Hoop Scheffer (CDA): “Ik wil van de regering weten of er in haar ogen garanties zijn voor de besteding van hulpgelden. Als Van Mierlo de financiële hulp aan Suriname weer volledig wil verlenen, dan wil ik weten op welke gronden hij dat doet. Nu hebben we alleen een uitspraak van de voorzitter van het Surinaamse parlement.”