Selectie (7)

Als 40 jaar bij academische geneeskunde betrokken chirurg mis ik in de discussies over selectie van medische studenten antwoord op de vraag: welke relatie bestaat er tussen examenresultaten in het voorbereidend onderwijs en de vereisten voor arts, zoals betrokkenheid bij menselijk lijden en zorgvuldigheid bij toepassing van kennis?

Bekend is dat goede cijfers op school kans geven op vlot studeren, hetgeen besparing brengt op de kosten van hoger onderwijs. Er is mij echter geen onderzoek bekend naar de vraag of selectie van intelligente en ambitieuze studenten de kans op goede dokters in de ware zin van het woord bevordert.

Middelmatige scholieren, die zich vooral uit menselijke overwegingen tot de geneeskunde aangetrokken voelen, kunnen na een eventueel moeizame opleiding artsen worden, die terecht het vertrouwen van patiënten en collega's verwerven. Ook kunnen zij nog wel eens een gezonde vraag stellen waarmee het vak gediend is. Weinig wordt beseft dat aan deze bezwaren door het als vanzelfsprekend versmade lotingssysteem beter tegemoet wordt gekomen dan door het voor de numerus clausus gebruikelijke cijferstelsel.

    • J. Wieberink