Selectie (2)

Natuurlijk is de enorme toevloed van studenten naar de universiteiten zorgwekkend, niet alleen omdat dit de maatschappij veel geld kost, maar vooral omdat die maatschappij niet op zoveel academici zit te wachten, en wel op praktisch geschoolden. Natuurlijk gaan velen uit wetenschappelijke belangstelling studeren, maar er zijn er ook die dat doen om tot een maatschappelijke elite te kunnen behoren. Wij kennen in onze maatschappij vele tweedelingen, zoals tussen vermogend en onvermogend, stedeling en plattelander, autochtoon en allochtoon. De meeste zijn min of meer op natuurlijke wijze ontstaan. Er is echter één tweedeling die kunstmatig is en dat is die tussen academische titeldrager en de rest.

De titel is de poort tot een elite en volgens mij mede oorzaak van de grote toevloed van studenten. De tussen 20- en 30-jarige leeftijd verkregen onderscheiding blijft een mensenleven lang geldig, ook als op latere leeftijd van enige relatie met het geleerde geen sprake meer is. Gelukkig zijn er enkelen die de onjuistheid hiervan inzien en de titel op den duur niet meer gebruiken, maar dit zijn uitzonderingen.

Beter dan selectie aan de poort is de magneetwerking, die ongetwijfeld van de titel uitgaat, opheffen door: de drs.-titel af te schaffen en overige titels, slechts als het voor de uitoefening van de functie adequaat is, achter de naam te plaatsen.

    • Niek Huizer