Schmitz: we zijn door kinderziekten verrast

Staatssecretaris Schmitz (justitie) is verantwoordelijk voor de invoering van het magneetkaarten-systeem voor Schengen-passagiers op Schiphol. Dat werd op 26 maart ingevoerd. Over de gang van zaken zijn haar opvattingen veranderd.

Voor het eerst werd Schmitz op 28 maart in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over de fraudegevoeligheid van het controlesysteem: “De regeling is niet echt waterdicht, maar dat is nergens het geval. Er zijn overigens nog vliegvelden, zoals Marseille en Nice in Frankrijk, die nog niet zo ver zijn. En ook Oostende is nog niet zo ver. Schiphol is wel zo ver. Wij blijven aan de technische problemen werken, maar die hebben wij voldoende in de greep, zodat niet van fraude kan worden gesproken.”

“Op dit moment wordt overigens nog gewerkt aan verfijning. Men bekijkt of het systeem nog wat verstrakt kan worden. (...) Overigens zit in het hele tourniquetsysteem nog een bepaalde veiligheidsklep, in die zin dat de kaart niet bij alles weer gebruikt kan worden. Een uitgebreide uitleg zou technisch wat ver gaan, maar ik denk dat we op dit moment voldoende veiligheidskenmerken hebben met de magneetkaart om misbruik zoveel mogelijk uit te sluiten.” Tijdens het Kamerdebat gisteren, 5 april, zei Schmitz onder meer: “Ik heb toen (28 maart, red.) informatie gegeven die nogal geruststellend was. Naar mijn beste weten hadden wij op dat moment te maken met puur technische problemen en aanloopproblemen en ik meende dat zo aan de Kamer te kunnen overbrengen. Niettemin was het debat en de zaken die daaromheen hebben gespeeld, voor mij aanleiding om donderdag in alle vroegte op Schiphol te gaan kijken. Ik wil de Kamer eerlijk zeggen dat ik nogal geschrokken ben van mijn ervaringen op een tijdstip dat Schiphol zeer druk is. (...) Maar nogmaals: ik zal niet een tweede keer te optimistisch zijn, want ik blijf hier ook zelf bezorgd over.”

“Mijn indruk is dat ook de Schiphol-directie en de koninklijke marechaussee zelf verrast zijn geweest door het feit dat een en ander niet werkte zoals men had voorzien. Men is redelijk overvallen door een aantal technische kinderziekten en door de wijze waarop het in de praktijk ging.”

“De karakterisering 'krakkemikkig' door de heer Weisglas lijkt mij overtrokken. Ik geef toe dat het niet perfect is, maar ik heb ook gemeld dat de ervaringen in de laatste dagen, op grond van de genomen maatregelen, zo zijn dat men niet opnieuw zwervende kaarten heeft aangetroffen en dat de marechaussse, die vandaag al 23 man extra heeft ingezet, geen misbruik heeft kunnen constateren, ook al erken ik dat niet hard is vast te stellen dat er geen misbruik wordt gemaakt.”