Schade door watersnood bij bedrijven vastgesteld

TIEL, 6 APRIL. Bedrijven langs de grote rivieren hebben tijdens de recente wateroverlast een schade opgelopen van tussen de 150 en 200 miljoen gulden.

Dat heeft de stichting Watersnood Bedrijven Nederland '95 gisteren in Tiel bekendgemaakt. Na bestudering van zo'n duizend taxatierapporten raamt de stichting de schade aan activa, zoals gebouwen, materiaal en voorraden, op 75 tot 100 miljoen gulden. De ondernemers zelf houden daarnaast rekening met een vergelijkbare schade als gevolg van de gedwongen evacuatie, schoonmaakkosten, inkomstenderving en het aanvullen van de WW-gelden van het personeel.

Er zijn bij de stichting in totaal 7.032 schademeldingen van ondernemers binnengekomen. Tweederde daarvan is afkomstig uit Gelderland, achttien procent komt uit Limburg, de rest uit de overige provincies. Vooral de detailhandel is getroffen; meer dan de helft van de schadeclaims komt uit die sector.

De stichting heeft de rapportage over de omvang van de claims gisteren aangeboden op het ministerie van economische zaken. Volgens voorzitter P. van Zeil van de stichting is er bij die overhandiging voor gepleit de eerder vastgestelde maximumvergoeding voor evacuatiekosten te laten vervallen. “Wij zien veel meer in een vast bedrag voor iedereen. Met zo'n bedrag zou je de schade van 70 tot 80 procent van de ondernemers kunnen afdekken. Dat bespaart een papieren rompslomp en het is eerlijker ten opzichte van de bedrijven met heel veel schade”, aldus Van Zeil.

Volgens Van Zeil geldt zo'n vast bedrag dan wel voor alle betrokken ondernemers, dus ook voor de tien- tot elfduizend bedrijven die om verschillende redenen geen schadeclaim hebben ingediend. Hoe groot dat bedrag zou moeten zijn, wilde Van Zeil niet zeggen. Er zou volgens hem wel gekeken moeten worden naar de bedrijfsomvang: grote bedrijven zouden een groter vast bedrag moeten krijgen dan kleine bedrijven.

Ook wil de stichting de ondernemers tegemoet komen in de schaderegeling zoals die door het kabinet is opgesteld. Ondernemers krijgen de schade voor 65 procent vergoed, mits ze daartoe “voor de fiscus aanvaardbare facturen” kunnen overleggen. Ondernemers die ook al schade hadden bij de wateroverlast van begin 1994, krijgen maximaal negentig procent vergoed. Van Zeil sprak gisteren van de oprichting van een Bedrijvenfonds, zoals dat vorig jaar ook in Limburg heeft gefunctioneerd. “Toen heeft eenderde van alle bedrijven een beroep gedaan op dat fonds. Met het Bedrijvenfonds kunnen we inspelen op specifieke problemen van ondernemers.” Het fonds wordt aan de ene kant gevuld met donaties en door de verzamelde Kamers van Koophandel, die al een bedrag van 800.000 gulden hebben gestort. De stichting gaat met Economische Zaken overleggen over een bijdrage van de kant van het ministerie.