Plannen om brandbaar afval beter te verdelen

DEN HAAG, 6 APRIL. Er komt een organisatie voor het verdelen van brandbaar afval over de diverse verbrandingsinstallaties. Deze maatregel moet een einde maken aan de huidige situatie dat sommige installaties te veel en andere te weinig brandbaar afval krijgen aangeboden.

Dit is gisteren overeengekomen tijdens een bijeenkomst van het Afval Overleg Orgaan (AOO), waarin het ministerie van VROM, gemeenten en provincies zijn vertegenwoordigd. Directe aanleiding voor het instellen van de organisatie waren verzoeken van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) en de Zuidhollandse Proav voor respectievelijk import en export van afval. Het ministerie van VROM voelde daar weinig voor.

Behalve tot het instellen van een organisatie voor het beter verdelen van de afvalstromen, is gisteren ook besloten zo snel mogelijk een landelijk stortverbod af te kondigen. Nu is alleen in de Randstad zo'n verbod van kracht. Indien in een regio, zoals in Gelderland, geen stortverbod geldt, geven bedrijven de voorkeur aan storten boven verbranden, omdat het eerste goedkoper is. Maar verbranden is beter voor het milieu. Het landelijk stortverbod moet op z'n laatst op 1 januari 1997 van kracht worden, aldus de partijen in het AOO.

Daarnaast zou er één tarief moeten komen voor het verbranden van afval. Daarover is gisteren nog geen overeenstemming bereikt. Het tarief verschilt nu per verbrandingsoven. Door de combinatie van maatregelen, zo verwacht het AOO, zal het waarschijnlijk niet nodig zijn nog nieuwe verbrandingsinstallaties te bouwen. Dat zou betekenen dat wordt afgezien van de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie in Maasbracht en dat de installatie in Duiven niet uitgebreid hoeft te worden.