Personalia

De Ado Media Prijs 1995 is toegekend aan de freelance journalist Kees Beekmans. Hij krijgt de prijs voor zijn artikelenserie, op de achterpagina van NRC Handelsblad, over leerlingen van de internationale schakelklassen van de Amsterdamse Berlage Scholengemeenschap. De Mediaprijs van de Gemeente Amsterdam 1995 is toegekend aan de freelance journalist Martin Schouten voor een serie portretten die in de Volkskrant verschenen onder de titel Kleur.