Netto winst van Fortis neemt met 15 procent toe

AMSTERDAM, 6 APRIL. Het Nederlands-Belgische bank- en verzekeringsconcern Fortis (Amev, AG 1824, VSB en ASLK) heeft zijn netto winst vorig jaar met 15 procent zien stijgen van 476 naar 549 miljoen ecu. Dat komt overeen met een netto winst in 1994 van ongeveer 1,12 miljard gulden tegen de huidige omrekeningskoers van de ecu. Fortis rapport de resultaten standaard in ecu.

Deze resultaten heeft het concern vanochtend bekendgemaakt. De winstgroei was aan de bovenkant van de prognose van het bedrijf zelf, dat eerder een stijging van 10 tot 15 procent in het vooruitzicht had gesteld.

De winststijging is vooral te danken aan de Europese verzekeringsbedrijven en de Amerikaanse levenactiviteiten. Verder zijn de cijfers positief beïnvloed door ASLK-bank en ASLK-verzekeringen in België, een overname waarvan de resultaten in 1994 voor het eerst meetellen.

Bij bankendochter VSB stonden de resultaten onder druk. Het operationele resultaat van de bankdochter daalde licht door een verkrapping van de rentemarge, veroorzaakt door toenemende concurrentie en een groeiend rentebewustzijn bij de consument. Hierdoor heeft een verschuiving plaats van laagrentende naar relatief hoogrentende spaarvormen.

Dankzij de hogere winst bij Fortis is de winst per aandeel van Fortis Amev, de Nederlandse moedermaatschappij van de bank-verzekeraar, met 8 procent gestegen naar 8,74 gulden. Het dividend wordt met 12 procent opgetrokken van 3,40 gulden naar 3,80 gulden. De koers van Fortis Amev steeg na de bekendmaking van de resultaten in Amsterdam negen dubbeltjes naar 75,10 gulden.

De netto winst van Amev, die voor de helft in de activiteiten van Fortis deelneemt, steeg vorig jaar van 574 miljoen gulden naar 626 miljoen gulden.

De winst voor belastingen van de verzekeringsactiviteiten van de Fortis Groep steeg met 40 miljoen ecu naar 628 miljoen ecu, wat overeenkomt met ongeveer 1,25 miljard gulden. Bij de bankactiviteiten nam de winst voor belastingen toe van 90 miljoen ecu naar 349 miljoen ecu (ongeveer 700 miljoen gulden).