NBM-Amstelland rekent op sterke groei omzet en winst

SCHEVENINGEN, 6 APRIL. Het projectontwikkelings-, bouw- en handelsconcern NBM-Amstelland rekent voor 1995 op een toename van de omzet en een stijging van de netto winst met ten minste 20 procent.

Deze optimistische verwachting sprak bestuursvoorzitter A. Baar vanmorgen uit bij zijn toelichting op de jaarresultaten over 1994. De uitgangspositie van het concern voor dit jaar noemt hij voor alle activiteiten gunstig. Baar maakte daarbij de kanttekening dat de gevolgen van de staking in de bouw nog niet zijn te overzien en daarom niet in zijn prognose zijn opgenomen.

De netto winst van NBM-Amstelland steeg in 1994, conform eerdere mededelingen, met 35 procent tot 30,5 miljoen gulden. Per aandeel nam de winst toe van 1,42 gulden tot 1,88 gulden. Het concern stelt zijn aandeelhouders voor het dividend met 15 cent te verhogen tot drie kwartjes. Dit dividend wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een keuzedividend in contanten of aandelen.

De omzet klom over 1994 met 9,4 procent tot 2.167 miljoen gulden. Van deze stijging is 8 procent autonoom en komt van het restant een deel voor rekening van het in 1994 verworven Verenigde VTN Bedrijven (verkeerstechniek). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 18 procent tot 59,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat inclusief buiten gewone posten bedroeg 68,8 miljoen gulden. Met uitzondering van de divisie Infrastructuur & Milieu was bij alle activiteiten sprake van groei van de resultaten, het sterkst bij de handels- en toeleveringsactiviteiten.

De orderportefeuille was per ultimo 1994 5 procent beter gevuld dan het voorgaande jaar. In totaal kwam de werkvoorraad uit op 1.476 miljoen gulden. De vermogenspositie van NBM-Amstelland werd in 1994 versterkt door de uitgifte van nominaal 100 miljoen aan achtergestelde converteerbare obligaties. Vooral daardoor steeg het garantievermogen (eigen vermogen inclusief achtergestelde leningen) van 234 tot 290 miljoen gulden, ofwel 31 procent van het totale vermogen. De opbrengst van emissie werd aangewend om een pakket aandelen in NBM-Amstelland Handel en Beheer te kopen van twee investeerders (Indofin Groep en Charterhouse development).

Van het bedrijfsresultaat is het merendeel, 45,6 miljoen gulden, afkomstig van de handels- en toeleveringsactiviteiten. Daarin werd met 644 miljoen gulden 19 procent meer omgezet dan het voorgaande jaar. Het betreft hierbij onder meer de Doe-het-zelf bouwmarkten Gamma en Karwei. De bruto marge (bedrijfsresultaat gedeeld door omzet) nam met eentiende procent toe tot 3,2.

Baar beklemtoonde dat de beschikbaarheid van grond de komende jaren motor van de bouwactiviteiten zal zijn. NBM-Amstelland heeft 60 hectare in eigendom, door middel van opties kan dat oppervlak worden uitgebreid tot 250 hectare. Het betreft voornamelijk grond in de de zogeheten Vinex-gebieden in de zeven stadsgewesten.