Militaire actie

In NRC Handelsblad van 30 maart, stond op de opiniepagina een stuk geschreven door de heer Wesseling onder de titel 'Sarajevo-complex', met de passage: “Het is zelfs de vraag of er 'überhaupt' ooit betogingen zijn geweest die beoogden Nederlandse soldaten in actie te brengen”.

Het staat Wesseling natuurlijk vrij om zich van alles af te vragen, maar het was iedere NRC Handelsbladlezer die zich bezighoudt met de Joegoslavische oorlog vanaf dinsdagavond 28 maart duidelijk dat er wel degelijk demonstraties zijn gehouden met leuzen waarin krachtig militair ingrijpen in voormalig Joegoslavië wordt geëist. Krachtig militair ingrijpen door de NAVO, dus ook door Nederlandse strijdkrachten. Immers, in de krant van 28 maart stond als illustratie van een artikel van Martin van den Heuvel een foto van zo'n demonstratie op het Binnenhof.

    • E.H. Du Marchie van Voorthuysen