Linschoten houdt vast aan wijzigingen in Ziektewet en WAO

DEN HAAG, 6 APRIL. Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) houdt vast aan zijn plannen voor de bijna volledige afschaffing van de Ziektewet en de gedeeltelijke privatisering van de WAO. Hij trekt zich niets aan van het negatieve advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) hem hierover vandaag of morgen unaniem zal uitbrengen.

Dit blijkt uit uitlatingen die de bewindsman vandaag in het blad De Werkgever van werkgeversorganisatie NCW doet. Daarin kondigt Linschoten tevens aan dat de boetes die bedrijven moeten betalen als een werknemer arbeidsongeschikt is verklaard, wat hem betreft per 1 juli worden afgeschaft. Deze omstreden bonus/malus-regeling zou eigenlijk pas volgend jaar verdwijnen.

Terwijl de SER vandaag de laatste hand probeerde te leggen aan een voorlopig advies over de twee werknemersverzekeringen, waarbij de raad diverse varianten voor alternatieven besprak, kondigt de staatssecretaris aan dat hij zijn oorspronkelijke plan voor de Ziektewet morgen ongewijzigd aan het kabinet zal voorleggen. Een woordvoerder van de SER reageert laconiek op deze gang van zaken. “Dat is het primaat van de politiek. Wij doen gewoon ons werk.”

Het voorstel van Linschoten houdt in dat de Ziektewet per 1 januari 1996 goeddeels worden afgeschaft. Bedrijven moeten dan zelf zieke werknemers 70 procent van het loon doorbetalen, een bedrag dat via CAO-afspraken op 100 procent kan uitkomen. Tegen het risico van doorbetaling kunnen bedrijven zich desgewenst particulier verzekeren. Nu krijgen werknemers na twee weken (kleine bedrijven) of zes weken (grote) een uit collectieve premies betaalde Ziektewetuitkering van de bedrijfsvereniging.

Het WAO-plan van de staatssecretaris leidt tot invoering van premiedifferentiatie. Het gevolg is dat de premies, die dan niet meer door werknemers maar door de werkgevers moeten worden betaald, per bedrijf of bedrijfstak gaan verschillen. Hoe meer arbeidsongeschiktheid in een bedrijf voorkomt, hoe hoger de WAO-premie wordt. Nu geldt een uniforme, landelijk omgeslagen premie. Een ander onderdeel van het plan is de mogelijkheid voor bedrijven om uit het collectieve, door bedrijfsverenigingen uitgevoerde systeem voor de WAO te stappen en hun risico particulier te verzekeren (opting out).

Zowel de vakcentrales, de werkgeversorganisaties als de Kroonleden in de SER kraken deze plannen af. Zij willen de Ziektewet liever geleidelijk afschaffen en denken dat opting out in de WAO praktisch niet realiseerbaar is. Maar Linschoten houdt aan beide plannen vast en verwijt met name werkgevers “koudwatervrees”. Van alternatieve voorstellen die in de SER de ronde doen, zoals een geleidelijke afschaffing van de Zieketewet en een beperking van de duur van een wettelijke WAO-uitkering, wil de staatssecretaris niets weten.