Kamer eens met minderhedenorganisatie

DEN HAAG, 6 APRIL. De vaste Kamercommisie heeft vanochtend het groene licht gegeven aan de nieuwe landelijke minderhedenorganisatie, die op 1 juli moet gaan functioneren. PvdA, D66, CDA en GroenLinks uitten aanvankelijk kritiek, maar slikten deze in toen bleek dat staatssecretaris Terpstra (welzijn) over nieuwe statuten voor de landelijke organisatie beschikte. In deze statuten staat dat de organisatie de multi-culturele samenleving moet bevorderen, sociale integratie moet stimuleren en in het bijzonder aandacht moet vragen voor verbetering van de positie van minderheden en voor verbetering van de relatie tussen de verschillende groepen.

De afgelopen weken hebben het ministerie van VWS en de grootste belangenbehartiger van minderheden, het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), voortdurend geruzied over doelstelling en taken van de nieuwe organisatie. Gisteren legde het personeel van het NCB uit onvrede over de onduidelijkheid het werk neer, begin deze week maakte NCB-voorzitter prof. dr. J. van Kemenade bekend uit het bestuur van de nieuwe vereniging te zijn gestapt.

Ook na vanochtend is de kou tussen het ministerie en het NCB niet uit de lucht. Volgens staatssecretaris Terpstra heeft Van Kemenade de nieuwe statuten gezien voor hij uit het bestuur van de nieuwe organisatie is gestapt. Directeur I. Akel van het NCB verklaarde echter dat zijn organisatie de nieuwe statuten nog helemaal niet heeft gezien. Hij verweet de Kamerleden “wel heel makkelijk groen licht te geven”.

De bundeling van acht bestaande minderhedenorganisaties speelt al enige jaren. Onder staatssecretaris Terpstra, die de affaire uit een impasse heeft getrokken, is besloten de samenwerking op 1 juli aanstaande in te laten gaan. Vanaf die datum hevelt het ministerie van VWS de subsidies over naar de nieuwe organisatie. De oude organisaties ontvangen dan geen subsidie meer. Het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (IWM) heeft enkele maanden geleden laten weten op eigen kracht voort te willen gaan.