Hulpeloze hopen hooi (1)

1 Helaas, in het mooie verhaal van Bianca Stigter (NRC Handelsblad, 10 maart) zit er geen sprietje hooi in haar hooimijten van Monet. Dit in tegenstelling tot wat zij veronderstelt.

Het zijn typische korenbulten waar haar verhaal over gaat. Veel voorkomend in streken waar rogge verbouwd werd. De schoven stro met de korrels er nog in werden op deze bulten gestapeld om bezocht te worden door de dorsmachine, die de korrels in zakken en het stro in pakken afleverde. Verschillende boeren verzamelden hun bulten tot een dubbele rij waar die dorsmachine tussenin kon werken. Rogge wordt op de zandgronden niet meer verbouwd. Het is alles maïs wat de klok slaat. Mogelijk gemaakt door de ontieglijke hoeveelheden mest die hier voor nodig zijn. Is deze hooiillusie een teken van de vervreemding van de stadsmens van het platteland? Hooi staat nooit buiten zonder een overkapping.

    • Dr.H.J. Oterdoom