Huis VS aanvaardt laatste deel 'Contract'

WASHINGTON, 6 APRIL. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren met 246 stemmen tegen 188 een ontwerp-belastingverlaging aangenomen. Het is het laatste onderdeel van het tien wetsvoorstellen tellende Republikeinse verkiezingsprogramma, het Contract with Amerika. Twee belangrijke andere wetsvoorstellen van de tien uit het Contract zijn in het Congres eerder gesneuveld.

Volgens het ontwerp krijgen ouders, die minder dan 200.000 dollar per jaar verdienen, een directe belastingverlaging van 500 dollar per kind. Bovendien wordt Clintons belastingverhoging voor welgestelde AOW-trekkers ongedaan gemaakt.

Daarnaast wordt ook de belasting op vermogensaanwas en pensioenspaarrekeningen verlaagd. De kosten zijn 189 miljard dollar over vijf jaar. Verwacht wordt dat de Senaat het aangenomen ontwerp zal veranderen. De leden van het Huis en de Senaat gaan drie weken met reces.

De Democraten bekritiseerden de belastingverlaging fel, gezien de kortingen op voorzieningen voor armen. “Geef het aan de rijken, zij weten het het beste”, zei de Democratische afgevaardigde Charles Rangel gisteren spottend. “Gedurende honderd jaar hebben Amerikaanse kinderen en werkende mensen gezien hoe het Republikeinse Congres hun schoollunches en verwarmingsbijstand ontmantelde”, zei de Democratische afgevaardigde John Moakley. De Republikeinen beschuldigden de Democraten van een “klasse-oorlog tegen de rijken”. Volgens afgevaardigde John Kasich lieten de laatste verkiezingen zien “dat de kiezers deze federale regering kleiner willen maken, reduceren in reikwijdte en in macht”.

Wel 106 Republikeinen hadden aanvankelijk een petitie tegen de belastingverlaging uitgebracht, omdat ze het begrotingstekort belangrijker vonden maar ze zijn door dee Republikeinse voorzitter van het Huis, Newt Gingrich onder druk gezet. Voor financiering van de belastingverlaging zijn onder andere honderd miljard dollar extra bezuinigingen nodig.