Evangelium vitae (1)

1 In NRC Handelsblad van 30 maart wordt de lezer objectief geïnformeerd over het verschijnen van de laatste encykliek van Paus Johannes Paulus II en de strekking van dit schrijven. In de editie van 31 maart staat ook een artikel over dit onderwerp, van dezelfde correspondent, maar deze keer met scherpe kritiek op de duidelijke taal die de Paus in Evangelium Vitae gebruikt.

Andere feiten die mij aan het denken hebben gezet zijn: - het Amerikaanse 'Time Magazine' heeft paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot de Man van het Jaar 1994 wegens zijn consequent en doelgericht opkomen voor het leven; - de paus is als plaatsbekleder van Petrus de behoeder, verdediger en doorgever van de leer van Christus; - het jaar 1995 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de tolerantie.

Hieruit concludeer ik het volgende: zou de paus niet met alle duidelijkheid mogen blijven spreken cq. schrijven over dat wat voor alle mensen van alle tijden en van alle plaatsen van blijvende waarde is, namelijk de bescherming van het leven vanaf zijn prilste begin tot aan het laatste moment dat door god bepaald wordt?

    • H. Ohmes