Duitse steun Zalm voor lagere bijdrage aan EU

ROTTERDAM, 6 APRIL. Minister Zalm (financiën) verwelkomt de opstelling van de Duitse minister van financiën Theo Waigel dat de contributie van de grote betalers aan de Europese Unie moet worden herzien als de derde fase van de Economische en Monetaire Unie in 1999 in werking treedt. Een woordvoerder van de minister zei vanmorgen de Duitse opstelling te beschouwen als “een steun in de rug”.

Waigel zei gisteren op een bankenconferentie in Bonn dat “geen enkel land een te hoge last mag dragen na de totstandkoming van de monetaire unie.” Hij zei dat “een eenzijdige en overdreven bijdrage van een lidstaat niet langer acceptabel” is. Duitsland betaalt circa een kwart van de netto begroting van de Europese Unie, en is samen met Nederland de grootste netto betaler aan de Unie.

Zalm zond in februari een nota naar de Kamer waarin wordt bepleit om de netto betalingen van de lidstaten te begrenzen, zodat “excessieve verschillen tussen de inkomsten uit Brussel en de afdrachten worden gelimiteerd”.

Nederland zal volgens berekeningen van Financiën volgend jaar 4,4 miljard gulden netto afdragen aan Brussel, een bedrag dat oploopt tot 6 miljard gulden in 1999.

Het VVD-Tweede Kamerlid Hoogervorst, die eerder de netto betalingen van Nederland aan de Europese Unie aan de orde stelde, toonde zich vanmorgen ingenomen met de uitlatingen van de Duitse minister. Hij ziet op dit onderwerp “de mogelijkheid van een Duits-Nederlandse as”. De Kamer moet zich binnenkort bezighouden met het wetsontwerp voor de 'eigen middelen' voor de Europese Unie, de verruiming van de afdrachten van de lidstaten aan Brussel. Daarbij zal de netto betaling van Nederland ongetwijfeld voor politieke opwinding zorgen.

Komend weekeinde komen de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van de Europese Unie informeel bijeen in de Franse stad Versailles. Financiën kon vanmorgen niet zeggen of over de kwestie zal worden gepraat.

    • Maarten Schinkel
    • Roel Janssen