Cultuurverschraling

Arie van den Bergs klacht over cultuurverschraling in de Nederlandse openbare bibliotheken (NRC Handelsblad, 3 april) vraagt om nuancering.

1. De verkoopcijfers van de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) zijn niet maatgevend voor een beoordeling van het inkoopbeleid van de Nederlandse bibliotheken. Veel grote stadsbibliotheken bestellen niet uitsluitend bij de NBD, maar ook bij de (plaatselijke) boekhandel. De snelheid van levering door de boekhandel is hierbij een van de belangrijkste motieven.

2. De door de overheid opgelegde terreur van de uitleencijfers wordt geëvenaard door de terreur van de boekenkasten. Een bibliotheekcollectie is een uitdijend heelal binnen de grenzen van een eindig aantal vierkante meters. Het bezwaarbeleid van bibliotheken is met andere woorden even belangrijk als het aankoopbeleid.

3. De kern van het probleem is niet zozeer het krimpende aankoopbudget, als wel de culturele opdracht die de bibliotheek zichzelf geeft, c.q. die de overheid de bibliotheek geeft. Poëzie bijvoorbeeld vraagt om een voortdurende, attendering en activering van de kant van de bibliotheek. De Boekenweek '94 (met als thema 'poëzie') heeft bewezen dat zoiets zeer succesvol kan zijn. Dat vraagt niet om meer geld voor boeken, maar om meer geld voor deskundig en gemotiveerd personeel.

    • Directeur Bibliotheek Arnhem
    • A.J. Hovy