'Contract with America': tien Republikeinse wetsvoorstellen

1. Wet op de hervorming van het Congres. De arbeidswetten en andere regels voor werkgevers moeten ook voor het Congres gelden. Heeft kracht van wet gekregen.

2. Wet voor 'Fiscale Verantwoordelijkheid'. Grondwettelijk verbod op begrotingstekort. Aangenomen in het Huis van Afgevaardigden maar niet in de Senaat. Presidentieel veto voor elke begrotingspost afzonderlijk: verschillende versies aangenomen in Huis en Senaat, dus nog geen wet.

3. 'Neem onze Straten Terug'-wet. Vervangt federale subsidie voor 100.000 politie-agenten in het land door subsidie zonder voorwaarden en eisen. Verzwaart straffen. Aangenomen door het Huis.

4. Persoonlijke Verantwoordelijkheidswet. Bijstandshervorming. Bijstandsmoeders worden verplicht om na twee tot vijf jaar weer te gaan werken. Ontwerp aangenomen door het Huis, in behandeling bij Senaat.

5. Wet voor de 'Gezinsversterking'. Dwingt onder andere gescheiden vaders of verwekkers tot alimentatie voor de kinderen. In behandeling bij Huis.

6. Wet vooor het 'Herstel van de Amerikaanse droom'. Verlaging van inkomstenbelasting met 500 dollar per kind en van de belasting op vermogensaanwas. Gisteren aangenomen in het Huis. Senaat moet het nog behandelen.

7. Wet voor 'Herstel van de nationale veiligheid'. Verbiedt verlagingen in de defensiebegroting voor de betaling van sociale programma's en beperkt het VN-commando over Amerikaanse troepen. Aangenomen door Huis, niet door Senaat. Breidt het 'Star Wars 2'-programma tegen ballistische raketten uit. Verworpen door het Huis.

8. Werkgelegenheids- en loonsverhogingswet. Verbiedt federale opdrachten aan deelstaten, die niet financieel zijn gedekt door federaal geld. Aangenomen door Huis en Senaat. Bevriest overheidsreguleringen. Aangenomen door Huis maar niet door Senaat. Vermindert de belasting op de vermogensaanwas. In behandeling bij het Huis van Afgevaardigden.

9. 'Gezond Verstand'-wet voor juridische hervormingen. Verlaagt de uitkering bij produktaansprakelijkheid voor bedrijven. Legt de kosten van een verloren rechtszaak (bij de civiele rechter) bij de verliezer. Beperkt de mogelijk uit te keren schadevergoeding. Aangenomen door het Huis maar niet door de Senaat.

10. 'Burger-Wetgever'-wet. Beperkt de zittingstermijn voor leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat tot zes en twaalf jaar. Verworpen door het Huis.