Cleveringa-leerstoel wordt bedreigd

LEIDEN, 6 APRIL. De Leidse Cleveringa-leerstoel wordt bedreigd. De faculteiten sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid hebben onder druk van de bezuinigingen op het hoger onderwijs de leerstoel geschrapt.

De Cleveringa-leerstoel is genoemd naar de de hoogleraar die op 26 november 1940 een rede uitsprak tegen het ontslag van zijn joodse collega E.M. Meijers. De leerstoel, ingesteld in 1970, kost de beide faculteiten jaarlijks ongeveer 50.000 gulden. Onder auspiciën deze faculteiten wordt elk jaar een Nederlander of buitenlander uitgenodigd om een jaar lang college te geven. Op 26 november houdt deze zijn oratie, de Cleveringa-rede. Momenteel wordt de leerstoel bezet door de Newyorkse hoogleraar Solberg, een specialist op het gebied van vluchtelingenwerk.

De faculteiten willen de leerstoel vervangen door een jaarlijks, door een bekende genodigde uit te spreken Cleveringa-rede, eventueel aangevuld met een symposium. Daarvoor zou dan zo'n 15.000 gulden worden uitgetrokken. Prof.dr. R.E. Diekstra, decaan van de faculteit voor sociale wetenschappen, heeft in dat kader de regisseur Steven Spielberg genoemd als mogelijke kandidaat.

Volgens secretaris A.M. Elias van de juridische faculteit is er in het kader van de bezuinigingen op het hoger onderwijs extra kritisch gekeken naar de kwaliteit van de leerstoelen. “We gaan natuurlijk niet in het bevrijdingsjaar het gedachtengoed van Cleveringa om zeep helpen, maar het was toch een beetje pijnlijk om bij de Clevering-rede op 26 november het auditorium maar voor een derde gevuld te zien. De belangstelling voor de colleges van de Cleveringa-hoogleraren is zeer gering.”

Volgens Elias is het nog niet zeker of de Cleveringa-leerstoel inderdaad wordt opgeheven. “De rector-magnificus windt zich er nogal over op. In het college van bestuur leeft ook de gedachte de leerstoel centraal over te nemen.”