'Bij de voetbalarbiters lopen te veel koekenbakkers rond'

UTRECHT, 6 APRIL. Een week lang hield Coen Eijkelboom, voorzitter van de uit de competitie genomen Amersfoortse voetbalclub APWC, zijn mond. Maar gisteren tijdens het kort geding in Utrecht dat zijn vereniging tegen de KNVB heeft aangespannen kon hij niet langer zwijgen. Na een anderhalf uur durend juridisch steekspel, nam de inmiddels rood aangelopen voorzitter in de Utrechtse rechtzaal het woord. “Na al die ingewikkelde rimram, wil ik ook wat zeggen. Namelijk dat de bond beter moet kijken naar het gedrag van de scheidsrechters. Er lopen te veel koekenbakkers op het veld. Als je naar ze lacht, trekken ze al de rode kaart.”

Eijkelboom kreeg de lachers op de hand met zijn uit het hart gegrepen opmerking. Zijn raadsman mr. Eric Vilé lachte als een boer met kiespijn. In een paar zinnen deed de voorzitter het betoog van de advocaat vrijwel te niet. “Ach, de president van de rechtbank relativeert de uitspraken van Eijkelboom”, meende Vilé naderhand. “Ik wist dat hij zijn zegje nog wilde doen. De hele affaire zit hem hoog. Ik geloof niet dat zijn uitbarsting de zaak zal schaden.”

Het kort geding draait om de maatregel die de KNVB op 27 maart heeft genomen. Gebruik makend van een 'noodwet' die terug is te vinden in de statuten van de voetbalbond, heeft het bestuur van de sectie amateurvoetbal van de KNVB het eerste elftal van APWC uit de competitie genomen. Aanleiding daarvoor was de molestatie van scheidsrechter Letschert op 12 maart in het duel met Hercules. Hoewel de tuchtcommissie APWC op 24 maart vrijsprak van schuld, besloot de KNVB de club toch te straffen.

Volgens mr. Knijff, de advocaat van de KNVB, was het bestuur gedwongen die maatregel te treffen. Een paar weken daarvoor hadden de scheidsrechters in het amateurvoetbal gedreigd te staken als de KNVB niet harder zou optreden tegen clubs wier spelers zich schuldig maken aan molestatie. “APWC was al voor de tweede keer dit seizoen schuldig aan het staken van een wedstrijd. Dan heeft het bestuur de bevoegdheid de club uit de competitie te nemen”, aldus Knijff.

Mr. Vilé was het uiteraard niet eens met zijn collega. Volgens de raadsman mag het bestuur van de sectie amateurvoetbal een besluit van de tuchtcommissie niet “overrulen”, zoals hij het uitdrukte. “Waarvoor heb je als bond dan een tuchtcommissie? Ik vergelijk deze zaak met die van de atleet Erik de Bruin. De tuchtcommissie van de atletiekunie had hem vrijgesproken, waarna het bestuur hem vervolgens schorste. De rechtbank bepaalde toen in kort geding dat het bestuur dat niet had mogen doen.”

Speler Hok-a-Hin, die de scheidsrechter zou hebben gemolesteerd, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Hij verklaarde tot zijn daad te zijn gekomen na een discriminerende opmerking van de leidsman. “Ik verloor mijn zelfbeheersing toen hij het woord zwarte liet vallen.”

Mr. Knijff was het eens met Hok-a-Hin dat discriminerende opmerkingen niet zijn goed te praten. “Maar om dan te reageren met een linkse directe, dat vind ik buiten proporties.”

Op 11 april doet mr. Schumann uitspraak. (ANP)