Bestuursvoorzitter van ACF stapt op na daling van winst

ROTTERDAM, 6 APRIL. P.M. Slagmulder stapt eind september vervroegd op als bestuursvoorzitter bij medicijnengroothandel ACF. De aankondiging van zijn vertrek valt samen met een sterke daling van de winst bij het bedrijf, die ten opzichte van 1993 vorig jaar is teruggelopen van 29,5 naar 2,5 miljoen gulden.

Het vertrek van Slagmulder heeft volgens de aankomende algemeen directeur A.P. Blom te maken met “een algehele heroriëntatie” binnen het bedrijf.

ACF streeft naar een nieuwe aanpak om de onder druk staande resultaten te verbeteren. De 59-jarige Slagmulder wil gezien zijn leeftijd niet meer deel uitmaken van het ACF 'nieuwe stijl'. Of zoals Blom dat formuleert: “We zijn echte straatvechters geworden. We willen geen twee kapiteins op een schip. Dat schept onduidelijkheid. Slagmulder is absoluut niet weggestuurd door de commissarissen. Hij gaat zich wijden aan een aantal andere bestuursfuncties buiten ACF, waaronder het voorzitterschap van het Nederlandse Verbond van de Groothandel”.

Niettemin is het vertrek van Slagmulder al de tweede bestuurswisseling bij ACF in korte tijd. Vorige maand verliet M.J.M.N. van Seggelen al de raad van bestuur van ACF. Hij was nog geen jaar verantwoordelijk voor de afdeling thuiszorg. ACF, dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vorig jaar met een kwart zag dalen tot 22,3 miljoen gulden, wordt geconfronteerd met een gezondheidsmarkt die onder druk staat door toenemende bemoeienis van de overheid. Die wil onder meer binnen een half jaar de prijs voor medicijnen met 20 procent verlagen. Slagmulder noemde dit vorige maand nog bij de presentatie van de jaarcijfers “haastig ingevoerde en slecht doordachte en voorbereide maatregelen”.

ACF is door de veranderde regelgeving van de overheid op nieuw ingeslagen wegen teruggekeerd. Vandaar de al eerder aangekondigde reorganisaties en kostenreducties. De kosten moeten structureel met 30 miljoen gulden omlaag. Van een groothandel met divisies als thuiszorg en medische apparatuur en instrumenten (Lameris) wordt ACF daarom weer een gewone medicijnengroothandel, met twee in plaats van negen distibutiecentra. Onderhandeld wordt over een management-buy out van Bipharma, Brocatrade en Imgroma, verkooporganisaties voor receptvrije geneesmiddelen.

Naast de concurrentie binnen de groothandel heeft ACF veel last van prijsbederf door zogenoemde 'rugzakapothekers' (kleine groepjes apothekers met een eigen groothandeltje) en door fabrikanten die rechtstreeks aan de detailhandel leveren. Aan die kortingsdrang in de markt heeft de overheid tot groot verdriet van ACF geen paal en perk willen stellen, ondanks toezeggingen van het ministerie van VWS. “We zijn voor de gek gehouden door VWS, door een paar ambtenaren van VWS aan het lijntje gehouden”, meent Blom.