Bank of England: top van Barings overtradt de wet

LONDEN, 6 APRIL. De Britse effectenbank Barings heeft in strijd met de wet gehandeld door 760 miljoen pond over te maken naar het kantoor in Singapore zonder de Bank of England daarvan op de hoogte te stellen. Gouverneur Eddie George van de Bank of England verklaarde dat gisteren tegenover de kamercommissie voor financiën.

Volgens de wet op het bankwezen uit 1987 zijn financiële instellingen verplicht de centrale bank te informeren als ze meer dan een kwart van hun kapitaal ter beschikking stellen aan één debiteur. Van de 760 miljoen pond die naar Singapore werden gesluisd om de speculaties van de 28-jarige handelaar Nick Leeson te dekken, was 330 miljoen afkomstig van de Barings Bank zelf. Dat was bijna het volledige kapitaal van de bank.

De beschuldiging van George bevestigt wat de laatste weken steeds duidelijker wordt: de val van de Barings Bank kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan de machinaties van een verblinde eenling die verkeerd heeft gegokt. De interne controle heeft gefaald, noodsignalen zijn niet serieus genomen en de directie heeft verzuimd om op te treden. De gouverneur van de Bank of England bevestigde gisteren dat de Barings-top in Londen van de overmakingen naar Singapore moet hebben geweten.

George verdedigde zich gisteren tegen felle kritiek van Labour op het toezicht door de centrale bank. Een intern controlerapport van Barings uit augustus 1994, waarin de handelspraktijken van Leeson al kritisch worden beoordeeld, heeft de Bank of England nooit onder ogen gehad, zei de gouverneur. Ook wist de Bank niets van een speciale directievergadering op 27 januari bij Barings waarin al grote ongerustheid werd uitgesproken over de risico's in Singapore. “Niemand heeft ons op de hoogte gesteld.”

George hield de leden van de kamercommissie voor dat ze “geen onrealistische verwachtingen moeten koesteren van wat je met toezicht kan bereiken”. Hij wees erop dat de Bank of England op meer dan 500 financiële instellingen moet toezien en hij zei dat het ondoenlijk is om bij al die banken de dagelijke gang van zaken te bewaken. Om elke onregelmatigheid te kunnen signaleren, zou de regelgeving veel strakker moeten zijn, betoogde George. Maar dat zou aanzienlijk meer geld kosten en waarschijnlijk ook legale activiteiten belemmeren.

De gouverneur verdedigde zich ook tegen kritiek dat het rapport van de Bank of England over de ondergang van Barings veel te lang op zich laat wachten. De Internationale Nederlanden Groep (ING) die zich na de zondeval over Barings ontfermd heeft, had eerder deze week geklaagd dat de onrust binnen Barings veel te lang voortduurt als ze met het ontslag van medeverantwoordelijke functionarissen moet wachten tot de Bank of England eindelijk haar bevindingen gepubliceerd heeft. George zei dat er met man en macht aan het onderzoek gewerkt wordt, maar dat het resultaat wel toetsing door de rechter moet kunnen doorstaan, en dat het eindverslag pas in juni verwacht mag worden. Als ING intussen mensen wil ontslaan die zij verantwoordelijk houdt voor het debâcle bij Barings, kan ze gerust haar gang gaan, verzekerde George.

George nam het gisteren op voor de handel in afgeleide financiële instrumenten zoals opties en termijncontracten. Hij gaf toe dat het bedrag dat in die sector omgaat - circa 55.000 miljard gulden - groot genoeg is “om het van in je broek te doen”. Maar hij sprak tegen dat de handel een soort roulette is.

    • Dick Wittenberg