Voortbestaan zinkfabriek Budelco aan zijden draad

BUDEL, 5 APRIL. Het voortbestaan van de zinkfabriek Budelco in het Brabantse Budel hangt aan een zijden draadje. De fabriek is er niet op tijd in geslaagd een contract te sluiten voor de levering van 'schoon' zinkconcentraat met de Australische mijnmaatschappij CRA (Conzinc Rio Tinto Australia).

Daardoor is de vraag gerezen of kan worden voldaan aan de door de overheden gestelde voorwaarden aan Budelco om met ingang van 1 januari 1998 te gaan werken met 'schoon' zinkconcentraat en daarover tijdig uitsluitsel te geven.

In een verklaring zegt de directie van de Australische maatschappij Pasminco, die nu nog 50 procent van de aandelen in Budelco heeft, maar in onderhandeling is met Logam (Shell) over de overname van de andere 50 procent, dat sluiting halverweg 1995 onvermijdelijk lijkt mocht in de tussentijd geen oplossing worden gevonden voor de toelevering van 'schoon' zinkconcentraat. Maar aangezien volgens de Pasminco CRA de enige onderneming is die dergelijk concentraat in de door Budelco gevraagde hoeveelheden kan leveren, is de toekomst meer dan ongewis. Daardoor staan 600 arbeidsplaatsen op het spel. In de indirecte sfeer zijn nog eens 600 tot 700 arbeidsplaatsen (toelevering, transport) bij Budelco betrokken. De ondernemingsraad van Budelco heeft vanmorgen een dringend beroep gedaan op de overheden om het bedrijf meer tijd te gunnen voor het vinden van een oplossing. De provincie Noord-Brabant houdt voorlopig vast aan de eerder gemaakte afspraken, zo werd vanmorgen van die kant gezegd.

Bij het bedrijf in Budel ligt ruim 2 miljoen ton jarosiet, dat vrijkomt bij het smelten van zink, opgeslagen in drie bekkens. Het gaat om milieu-gevaarlijk afval. In februari van het vorig jaar gaf de provincie Noord-Brabant vergunning af voor de aanleg van een vierde bekken op voorwaarde dat het bedrijf op 1 januari 1998 in staat zou zijn in het produktieproces 'schoon' zinkconcentraat te gebruiken. De hoop daarbij was gevestigd op de Australische Century-mijnproject in Queensland dat zulk concentraat vanaf 1997 kan leveren. Dat is nog niet gelukt omdat men het niet eens kon worden over de leveringscondities, aldus de verklaring. De onderhandelingen gaan echter nog door.

De fractie van de Socialistische Partij in de Brabantse Staten heeft aan het provinciaal bestuur gevraagd om spoedoverleg. “Nu lijkt”, aldus de SP “te gaan gebeuren waar we altijd voor hebben gewaarschuwd. Het bedrijf heeft gebruik gemaakt van soepele energievoorwaarden (de Gasunie leverde gas tegen een gereduceerde prijs, m.p.) en heeft geweigerd tijdig de technische mogelijkheden te benutten om tot schone produktie over te gaan.

    • Max Paumen