Verzekeraars vrezen broeikaseffect

BERLIJN, 5 APRIL. De milieupressiegroep Greenpeace had het snel ontdekt: het Amerikaanse bedrijfsleven is niet langer eensgezind tegen het aanpakken van het broeikaseffect. Sommige bedrijven, zoals de verzekeringsbranche, zijn er zelfs ronduit bezorgd over en verlangen maatregelen. Zo hebben Amerikaanse verzekeraars de afgelopen tien jaar miljarden dollars moeten betalen aan schadevergoeding voor natuurrampen, en sommigen zijn daaraan zelfs failliet gegaan. De bekendste ramp is de orkaan Andrew die twee jaar geleden het zuiden van Florida trof.

Van de 25 grootste catastrofes voor de verzekeringsbranche uit de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn er 21 in de afgelopen tien jaar gebeurd, realiseert men zich; zestien van deze rampen waren het gevolg van een combinatie van wind en water. Voorspellingen van wetenschappers dat door het broeikaseffect veel vaker zware stormen zullen voorkomen, maken hen niet geruster; voor sommige gebieden heffen zij al veel hogere premies, maar een verkleining van de kans op schade heeft hun voorkeur.

“Het kan bijna geen toeval meer zijn”, zegt Trevor Howard, die namens Amerikaanse verzekeringsindustrie in Berlijn komt pleiten voor concrete maatregelen tegen het broeikaseffect. “In elk geval proberen wij als rechtgeaarde verzekeraars de risico's te verkleinen en hier aanwezig zijn heeft daarom zeker zin.”

Behalve verzekeraars raken ook banken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijke gevolgen van het broeikaseffect, net als de voedingsindustrie. “Relatief gezien is het nog maar een kleine groep', zegt een actievoerder van Greenpeace, “maar er worden steeds vaker vraagtekens gezet en dat helpt.”