Verscherping van controle op Schiphol

DEN HAAG, 5 APRIL. De controle op Schiphol van reizigers binnen het Schengen-gebied wordt verscherpt. Dat hebben de staatssecretarissen Schmitz (justitie) en Patijn (buitenlandse zaken) vanochtend aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel volgt op de toenemende onvrede in de Kamer over het gebrekkig functioneren van het nieuwe pasjessysteem op Schiphol. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen op 26 maart geldt het controlesysteem op Schiphol voor reizigers binnen het verdragsgebied. Het Tweede-Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA) zei gisteren dat de luchthaven tijdelijk buiten 'Schengen' zou moeten worden gesteld als het systeem niet zou verbeteren. Ook de andere fracties spraken hun zorgen uit.

Door het verdrag tussen de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal is de controle van reizigers tussen die landen opgeheven. Op Schiphol is echter nog geen scheiding aangebracht tussen reizigers van binnen en buiten het Schengen-gebied. Die aanpassingen zijn pas in december gereed. Tot die tijd krijgt iedere Schengen-reiziger een speciale magneetkaart waarmee de paspoortcontrole wordt omzeild.

Het departement van justitie geeft toe dat de magneetkaarten “niet in alle gevallen worden gebruikt op de wijze die is voorzien”. Staatssecretaris Schmitz constateert hierbij dat “niet zozeer sprake is van fraude, maar veeleer van onbekendheid met het systeem bij de passagiers, en van gebrek aan ervaring bij het luchthavenpersoneel dat de Schengen-kaart uitreikt”.

De pasjes blijken gemakkelijk te kunnen worden overgedragen aan reizigers die van buiten een 'Schengen-land' komen. Schmitz en Patijn hebben nu besloten de geldigheidsduur van de pasjes terug te brengen van zes tot twee uur. Twee uur na uitreiking aan de passagier gaat het pasje niet meer door de computer en wordt het daarmee waardeloos. Verder wordt de capaciteit bij de koninklijke marechaussee op de luchthaven tijdelijk met tachtig personen uitgebreid en zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd achter de tourniquets. Bovendien wordt in vliegtuigen voorlichting gegeven over het gebruik van de pasjes. De bewindslieden kondigden verder aan dat personeel van Schiphol in ongerede geraakte kaarten zal verzamelen en onbruikbaar zal maken.

De Hoop Scheffer wil zijn voorstel om de luchthaven van Amsterdam tijdelijk 'buiten Schengen' te plaatsen nog niet intrekken. Hij zei vanmiddag “nadere vragen” te hebben over de maatregelen. Zo noemde hij de tachtig extra marechaussees “een sigaar uit eigen doos”, omdat die maatregel al eerder was aangekondigd. De CDA'er zei wel blij te zijn dat het kabinet de “er-is-niks-aan-de-hand-toon” heeft verlaten. “Tot nu toe hield men vol dat het systeem waterdicht was. Ik betwijfel of dat nu zal veranderen.” Vanavond debatteert de Kamer over het verdrag.