'Urgent' diplomatiek offensief in Bosnië

SARAJEVO, 5 APRIL. De internationale contactgroep onderneemt een nieuw diplomatiek offensief om vóór eind april, als het bestand in Bosnië afloopt, tot een doorbraak in de Bosnische crisis te komen. Van het bestand is overigens weinig meer te merken: op vier fronten kwam het gisteren in Bosnië tot gevechten.

Deskundigen van de contactgroep kwamen gisteren in Londen tot de conclusie dat er “urgent” behoefte is aan een doorbraak, om te voorkomen dat de gevechten in heel Bosnië opnieuw oplaaien. De Bosnische regering heeft laten weten niets van een verlenging van het bestand te willen weten en de Bosnische Serviërs hebben gezegd zich tegen de diverse door het regeringsleger ontketende offensieven te zullen verdedigen.

De contactgroep gaf gisteren geen communiqué uit na de bijeenkomst in Londen. Maar diplomaten zeiden dat men hoopt op korte termijn afgevaardigden naar Sarajevo, Zagreb en Belgrado te sturen met het oog op de organisatie van een topbijeenkomst van de belangrijkste betrokken leiders. Het doel van die bijeenkomst is te komen tot een wederzijdse diplomatieke erkenning.

In de 'veilige gebieden' Bihac en Tuzla kwam het gisteren opnieuw tot gevechten tussen Serviërs en het regeringsleger. Bij Stolice, ten oosten van Tuzla, en bij Kalesija, ten zuidoosten van deze stad, schoten de strijdende partijen maandagavond en dinsdag in totaal bijna drieduizend granaten op elkaar af. Verder kwam het op twee andere fronten tot gevechten: bij Brcko, in de corridor die Servië verbindt met de gebieden van de Bosnische Serviërs in het noorden van Bosnië, schoten de Bosnische Kroaten zestien granaten af op de Serviërs. Ook bij Doboj, verder naar het Westen, werd gevochten.

Internationale waarnemers, gestationeerd lanmgs de grens tussen Servië en Bosnië, hebben zich gisteren tevreden getoond over de naleving van het embargo dat Belgrado in augustus vorig jaar tegen de Bosnische Serviërs afkondigde. Volgens een rapport van de waarnemers zit de grens dicht voor verboden goederen.

Waarnemers hebben daarover overigens hun twijfels. Ze wezen er gisteren op dat het voor de 162 waarnemers vrijwel ondoenlijk is de 527 kilometer lange grens volledig te controleren. Er zijn zeventien weg- en twee spoorwegovergangen. VN-functionarissen in Sarajevo gaan er onofficieel van uit dat de Bosnische Serviërs nog steeds vanuit Servië worden voorzien van brandstof, wapens, minutie en soldaten.

Daarnaast is vrij regelmatig sprake van helikoptervluchten over de grens. Volgens de Serviërs gaat het daarbij om medische evacuaties, maar VN-functionarissen hebben hun twijfels. Bovendien gaan waarnemers ervan uit dat de Serviërs voor de bevoorrading van hun Bosnische volksgenoten de omweg via de Kroatische Krajina (die wordt beheerst door de Kroatische Serviërs) nemen. De grens tussen de gebieden die worden beheerst door de Kroatische en de Bosnische Serviërs is open, al komt daar wellicht spoedig verandering in, als de VN-vredesmacht in Kroatië haar nieuwe mandaat gaat implementeren. (Reuter, AP)