Stakingen verlammen Franse musea

PARIJS, 5 MAART. De Franse rijksmusea zijn getroffen door een staking van het bewakings- en administratief personeel. Het Louvre en het Musée d'Orsay zijn dicht. Ook bij andere musea, het Grand Palais in Parijs, de paleizen in Versailles en de Nationale Archieven is openstelling onzeker.

De bonden van werknemers van het ministerie van cultuur eisen een drastische uitbreiding van de werkgelegenheid. Terwijl het aantal musea de laatste jaren gestaag is uitgebreid en steeds nieuwe vleugels worden geopend, is het aantal banen nauwelijks meegegroeid. Veel werkzaamheden worden door part-timers en uurcontractanten vervuld, die vaak veel meer werken dan waar zij voor worden betaald.

De bonden hebben de afgelopen twee jaar al aan de bel getrokken. Dat leverde honderd banen op, maar omdat toen gedane toezeggingen verder niets hebben opgeleverd, is men nu vastbesloten de acties te verhevigen en zo nodig door te zetten. Het niet-georganiseerde administratief personeel staakt mee uit een vergelijkbaar soort onvrede. Ook bij het niet-rijksmuseum Centre Pompidou wordt gestaakt tegen het personeelsbeleid.

Tot nu toe heeft de minister van cultuur, Jacques Toubon, niet gereageerd op de stakingen. Deze minister, die presidentskandidaat Chirac steunt, werd in het lopende begrotingsjaar sterk gekort door begrotingsminister Sarkozy, de rechterhand van presidentskandidaat Balladur. Als deze week geen onderhandelingen worden geopend, zullen de bonden de acties waarschijnlijk voortzetten. Museumreizen rond de paasdagen komen dan in gevaar. De Musea Picasso en Rodin zijn vandaag open, maar van dag tot dag wordt besloten welke musea dichtgaan.

Wie van plan is de komende dagen naar de Parijse musea te reizen doet er goed aan te bellen om de laatste informatie. De nummers in Frankrijk (00.33) zijn: Louvre (1) 40.20.53.17, Orsay (1) 45.49.11.11, Versailles (1) 40.15.34

    • Marc Chavannes