Staking NCB tegen nieuwe organisatie minderheden

UTRECHT, 5 APRIL. Het personeel van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) heeft vandaag het werk neergelegd uit protest tegen de nieuwe landelijke minderhedenorganisatie. Het NCB moet vanaf 1 juli opgaan in deze nieuwe organisatie, maar het personeel hekelt “de blijvende onduidelijkheid rond missie en taakstelling van de nieuwe minderhedenorganisatie”.

Gisteren werd bekend dat de voorzitter van het NCB, prof.dr. J. van Kemenade, is opgestapt als bestuurslid van de nieuwe landelijke minderhedenorganisatie, het Landelijk Expertisecentrum Multiculturele Samenleving. Als reden voerde Van Kemenade aan zulke tegenstellingen tussen doelstelling en aard van de organisatie te hebben geconstateerd, dat hij niet langer geloofd in de levensvatbaarheid van het Landelijk Expertisecentrum Multiculturele Samenleving.

De nieuwe, landelijke organisatie moet een bundeling worden van acht bestaande minderhedenorganisaties. Per 1 juli hevelt staatssecretaris Terpstra (welzijn) alle bestaande subsidies voor minderhedenclubs over naar de nieuwe organisatie. De circa zeventig werknemers van het NCB zeggen uitdrukkelijk zich niet te keren tegen een bundeling van de huidige organisaties, maar eisen meer duidelijkheid over doelstelling en taken van de nieuwe organisatie. Terpstra en de Vaste Kamercommissie overleggen morgen over de gang van zaken.