Serieus

Wie dacht dat ministers, vakbondsbestuurders en partijbonzen door goede bedoelingen worden gedreven, doet een belangwekkende ontdekking: dat is niet zo. Het gaat om enveloppes met inhoud. Als je het even tot je door laat dringen ligt de verklaring voor de hand: de hardware lijkt steeds meer op elkaar en met de politieke overtuigingen is het niet anders. Een Apache lijkt op een Agusta als een socialist op een liberaal, dus voor moeilijke beslissingen moeten andere zaken de doorslag geven. In Italië en Frankrijk heeft deze nieuwe politiek al vaste grond onder de voeten, maar wij konden ons tot nog toe alleen beroemen op een paar kleine krabbelaars.

En dat, zo werd vandaag duidelijk, zal voorlopig zo blijven. Even gaven de Fransen ons de kans om met de wereld mee te doen, maar we hebben het verprutst. Locomotieven kopen zonder smeergeld te vragen, verontwaardigd doen als dat van je gedacht wordt en in toorn ontsteken als je gelijk krijgt - zal Nederland dan nooit leren hoe het serieus genomen wordt?

    • Warna Oosterbaan