Regering Kiev weggestuurd

KIEV, 5 APRIL. Het Oekraïense parlement heeft gisteren met een motie van wantrouwen de regering naar huis gestuurd, kort voordat president Leonid Koetsjma in een belangrijke toespraak het parlement om steun vroeg bij de uitvoering van zijn hervormingen.

De motie van wantrouwen tegen de regering werd aangenomen met 295 tegen vijftien stemmen, bij vijftien onthoudingen. In de motie werd de regering verweten te weinig te hebben gedaan om de hervormingsplannen van Koetsjma uit te voeren.

De val van de regering komt niet onverwachts. Op 1 maart trad premier Vitali Masol af, omdat hij zich niet meer kon verenigen met de hervormingen van Koetsjma. Masol, een conservatieve politicus, was ten tijde van de Sovjet-Unie al premier van de toenmalige Sovjet-republiek Oekraïne. Hij werd op interim-basis opgevolgd door vice-premier Yevhen Martsjoek. Masols regering heeft maandenlang onder een spervuur van kritiek gelegen. De communisten vonden dat de hervormingen te snel gingen, de nationalisten vonden dat ze niet snel genoeg gingen.

Koetsjma heeft nu een maand om een nieuwe regering te vormen. Adviseurs van de president zeiden dat hij de gelegenheid zal aangrijpen om een regering samen te stellen die in staat is de hervormingen te versnellen.

In zijn toespraak tot het parlement vroeg Koetsjma het parlement om hulp bij de transformatie van het land. Hij gaf hoog op van de resultaten van de hervormingen, die naar zijn zeggen in het laatste kwartaal van 1994 de eerste vruchten zijn gaan afwerpen: de hyperinflatie neemt af, de buitenlandse handel neemt toe, de industriële produktie begint te stijgen en investeringen komen op gang. De Centrale Bank heeft de krediettarieven verlaagd en de zwakke munt, de karbovanets, stabiliseert zich. Volgens de president is 1995 het jaar van de ommekeer, óók voor het binnenhalen van internationale kredieten, zonder welke de hervormingen geen kans maken.

Koetsjma gaf toe dat de sociale prijs van de transformatie hoog is en dat de 52 miljoen inwoners van de Oekraïne nog weinig merken van de voordelen van de hervormingen. Hij zei dat de meest getroffen bevolkingsgroepen meer overheidshulp moeten krijgen, maar dat groepen die beter af zijn het met minder moeten doen. “Zelfs de Sovjet-Unie, die meer middelen tot haar beschikking had, kon zich zo'n aanslag op haar begroting niet permitteren”, aldus Koetsjma. (Reuter, AP)