Plan om langgestraften vervroegd vrij te laten

DEN HAAG, 5 APRIL. Minister Sorgdrager (justitie) wil een experiment beginnen waarbij langgestrafte gedetineerden vervroegd worden vrijgelaten om plaats te maken voor verdachten die dreigen te worden heengezonden als gevolg van het tekort aan cellen.

Daarmee wil de minister het cellentekort verder terugdringen. Het vrijlaten van gevangenen kort voor het einde van hun detentietijd gebeurt wel onder voorwaarden. Zo kunnen deze zogenoemde afgestraften bijvoorbeeld worden verplicht een vakopleiding te voltooien die zij in de strafinrichting volgden. De reclassering moet de betrokkene daarbij begeleiden.

Dat schrijft minister Sorgdrager in een brief aan de vaste Kamercommissie voor justitie. Het experiment moet in de arrondissementen Alkmaar en Haarlem worden gehouden. Bij een tekort aan celruimte wordt op dit moment een verdachte van een licht vergrijp vrijgelaten voor iemand die verdacht wordt van het plegen van een zwaarder misdrijf.

Volgens Sorgdrager ligt haar voorstel in de lijn met de 'voorwaardelijke vervroegde invrijheidsstelling', die de huidige 'automatische vervroegde invrijheidsstelling' kan gaan vervangen. Nu wordt een gedetineerde automatisch na tweederde van de straf vrijgelaten. Een klein jaar geleden kwam toenmalig minister van justitie Kosto met het plan om gevangenen die zich goed gedragen al na de helft van het uitzitten van de detentietijd vrij te laten. In geval van wangedrag zouden gedetineerden de hele straf moeten uitzitten.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVR) is geen voorstander van het plan. “Ik vind dat geen goed idee”, zei voorzitter Van Delden vanochtend voor de VARA-radio. “Over straffen wordt nagedacht. Als je dan aan het eind opeens in een straf verandering gaat brengen, alleen maar omdat er een cellentekort is, dan is dat te betreuren. De enige oplossing is meer cellen bouwen.”

Onlangs maakte minister Sorgdrager bekend dat in Nederland behoefte is aan duizend extra cellen, omdat nog steeds te veel verdachten naar huis worden gestuurd. Vorig jaar waren dat er vijfduizend, tot nu toe een record.