Na uitspraak over hoofdcommissaris: Raad Zaandstad ontevreden over de burgemeester

ZAANSTAD, 5 APRIL. Burgemeester J. Bruinsma-Kleijwegt van Zaanstad heeft de gemeenteraad en het politiekorps haar excuses aangeboden voor de snerende opmerkingen die zij had gemaakt over hoofdcommissaris A.J. van Es. Een meerderheid van de fracties liet weten geen genoegen te nemen met haar excuses.

De burgemeester werd gisteren in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur ter verantwoording geroepen voor haar uitlatingen over het functioneren van de korpschef. Vorige week zei Bruinsma tegenover het Noordhollands Dagblad dat de vertrekkende hoofdcommissaris Van Es “er geen hout van kan”.

“Ik kon mij de haren wel uit het hoofd trekken toen ik dat las”, aldus Bruinsma gisteren, die eraan toevoegde dat zij er was 'ingetuind'. “Ik schaam mij ervoor en ik bied mijn excuses aan.” Het politiekorps Waterland vindt haar verklaring onvoldoende en zal de samenwerking niet hervatten. Er is sinds donderdag feitelijk geen overleg meer geweest tussen korpschef en korpsbeheerder, aldus een woordvoerder. Vrijdag liet commissaris der koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade weten, dat hij zal bemiddelen tussen de partijen en de procedure voor de opvolging van Van Es zal leiden.

In de loop van het conflict tussen burgemeester en politie kwam naar buiten dat het hier niet om een incident gaat, maar dat het op meer plekken rommelt in de ambtelijke organisatie. De CDA-fractievoorzitter A.G. Brinkman somde gisteravond een rijtje ambtenaren op die 'zonder mankeren' hadden gewerkt onder de vorige burgemeester en onder Bruinsma hun functie waren kwijtgeraakt, of, zoals gemeentesecretaris J. de Wildt, ziek thuis zaten.

Het college van burgemeester en wethouders had gisteren al laten weten “op zeer korte termijn intern passende maatregelen” te zullen nemen om “weer tot werkbaarder verhoudingen te geraken”. De PvdA, grootste fractie in Zaanstad en partijgenoot van de burgemeester, eist dat het college voor de raadsvergadering van volgende week de garantie geeft dat de rust op het gemeentehuis terugkeert.

Alleen GroenLinks wilde van geen motie van wantrouwen weten. “Er zitten zwakke plekken in het ambtelijk apparaat”, aldus S. van den Berg. Hij wees daarbij op de afdeling onderwijs van de gemeente, die vorig najaar vergat drie miljoen gulden aan onderwijsdeclaraties in te dienen bij het ministerie.