Kamer: hulp nodig bij schuldsanering

DEN HAAG, 5 APRIL. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe mensen op bijstandsniveau met structurele financiële problemen kunnen worden geholpen. Daarmee moeten de gemeenten meer vrijheid krijgen om de groeiende groep met schulden te ondersteunen.

Een motie hierover van GroenLinks kreeg gisteren de steun van D66, CDA, RPF, SGP, AOV en SP: een krappe meerderheid in de Kamer. PvdA en VVD steunen de motie niet omdat zij vooralsnog genoegen nemen met de eerdere toezegging van minister Melkert (sociale zaken) dat hij bereid is in individuele gevallen iets extra's te doen voor mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zitten. Melkert wil eerst de evaluatie van de bijzondere bijstand afwachten. Het budget voor bijzondere bijstand blijkt lang niet helemaal benut te zijn.

PvdA en VVD namen genoegen met deze toezegging. PvdA-woordvoerder Noorman-Den Uyl had zich eerder in de pers uitgesproken voor een extraatje, eens in de vijf jaar, voor mensen op bijstandsniveau. Een dag later, in een algemeen overleg in de Tweede Kamer, kwam ze daarop niet terug, tot irritatie van andere partijen. De motie van Rosenmöller noemde Noorman gisteren “overbodig”. “Ik vertrouw voorlopig op de toezeggingen van de minister”, aldus Noorman.

D66-woordvoerder B. Bakker zei echter de motie van de oppositie te ondersteunen, omdat hij koppeling aan de evaluatie van de bijzondere bijstand door Melkert en de PvdA een te beperkte benadering van het armoede-probleem vindt. “Het verruimen van de bijzondere bijstand is wel een goed instrument net als de eerdere suggestie van Noorman om eens in de vijf jaar een uitkering ineens te geven. Maar dat moet gebeuren naast andere maatregelen. Gemeenten zouden bijvoorbeeld ook, meer dan nu gebeurt, gebruik moeten maken van de mogelijkheid bijverdiensten van mensen in de bijstand toe te laten. Nu wordt bijverdienen vaak ontmoedigd”, aldus Bakker.

Bakker ontkende om partijpolitieke redenen de motie van GroenLinks te steunen en daarmee de PvdA links te passeren. De laatste weken zijn de irritaties in D66-kring gegroeid over de pogingen van de PvdA haar sociale imago te versterken, zoals in het huurdebat. Op dit laatste debat kwam de PvdA daardoor in botsing met D66-staatssecretaris Tommel.

Uit de evaluatie van de bijzondere bijstand moet blijken of de eisen op dit moment wellicht te streng zijn, of de bijstand wel gebruikt wordt waarvoor ze bedoeld is en of de groep die in aanmerking komt voor extra steun daar wel van op de hoogte is.