IADB: 'Latijns Amerika moet meer sparen'

JERUZALEM/MEXICO-STAD, 5 APRIL. De landen in Latijns Amerika moeten voor hun groeiende investeringen de binnenlandse besparingen vergroten.

Dit schrijft schrijft de Inter-American Development Bank (IADB) in het jaarverslag over 1994. Als de Latijns-Amerikaanse regio erin slaagt om de afhankelijkheid van het buitenlandse kapitaal te verminderen is de kans op een stabiele groei de komende jaren heel groot. De IADB houdt op dit moment een jaarvergadering in Jerazulem, waarvoor 2.000 bankiers, zakenlieden en politieke figuren bijeen zijn gekomen.

De centrale bankier van Israel, Frenkel, die verkozen is tot IADB-voorzitter voor het komende jaar riep op om de economische hervormingen in de wereld door te zetten. Het jaar 1994 is in zijn ogen een succesjaar, ondanks de Mexicaanse crisis die enkele opkomende economiën zoals in Argentinië een harde tik heeft gegegeven. Frenkel zei gisteren dat een “economische revolutie” van Latijns Amerika tot het Verre Oosten “een groeiende consensus” heeft te weeg gebracht “dat de sleutel ligt in in samenwerking, openheid en economische vrijheid”.

De financiële crisis in Mexico, die vorig jaar december begon toen het land de peso devalueerde, heeft bij beleggers twijfels gewekt over de stabiliteit van de economische groei in de 'opkomende markten', met name in Latijns Amerika. De IADB becijfert dat de stroom buitenlands kapitaal naar de regio vorig jaar is verminderd. In Mexico kwam 9 miljard dollar binnen tegen 32 miljard in 1993. Venezuela kende zelfs een netto-uitstroom van 3,6 miljard, tegen een instroom van 1,8 miljard het jaar ervoor.

De IADB wil dat Latijns Amerika voor zijn investeringen de afhankelijkheid van het buitenlands kapitaal vermindert door het aanjagen van binnenlandse besparingen. Investeringen vormden in 1994 de belangrijkste bron van economische groei. Terwijl het bruto binnenlands produkt in 1994 groeide met 4,1 procent namen de investeringen toe met 8 procent.

De president van de bank, Iglesias, hield gisteren in Jeruzalem een pleidooi voor een versterking van de economische hervormingen in Latijns Amerika: “Als de regio de economiën niet meer opent en integreert met de wereldmarkt, de rol van de staat niet verder stroomlijnt en het aandeel van de particuliere sector niet vergroot, ...dan is zeer moeilijk om meer groei, productiviteit en concurrentiekracht op de wereldmarkt te vergroten.” Iglesias prees de hoge groeicijfers en lage inflatie in Latijns Amerika en noemde het stabilizeringsplan in Brazilië “de meest opvallende prestatie van het jaar.” De Mexicaanse crisis heeft in zijn woorden “de verwachtingen getemperd en de twijfels vergroot over het nieuwe ontwikkelingsmodel voor Latijns Amerika”.

De Mexicaanse president Zedillo heeft gisteren in een toespraak voor de effectenbeurs in Mexico Stad verklaard dat de maatregelen van de regering om de crisis te bezweren vruchten afwerpen. Volgens hem is op de lopende rekening, die vorig jaar een tekort van 28 miljard dollar kende, dichtbij een evenwicht.

De Mexicaanse peso, die de afgelopen maanden in een vrije val is geraakt en sinds december in waarde is gehalveerd, steeg gisteren iets door de opmerkingen van Zedillo. (AP/AFP)