Friese gedeputeerde werkt in deeltijd

LEEUWARDEN, 5 APRIL. Het nieuwe Friese college van Gedeputeerde Staten heeft een primeur voor Nederland: een deeltijd-gedeputeerde. CDA-fractievoorzitter M. Brandsma-Ydema wordt de derde CDA-gedeputeerde en heeft een halve baan. Ze is volwaardig lid van GS, maar krijgt een kleine, afgeronde portefeuille.

Met deze extra halve portefeuille is volgens het CDA recht gedaan aan het feit dat de christen-democraten bij de Statenverkiezingen slechts één zetel verloren (tegen de PvdA twee) en met achttien zetels de grootste partij zijn. Het college van Friesland telt 2,5 CDA-gedeputeerden, twee PvdA-gedeputeerden en één VVD-gedeputeerde. Friesland krimpt 1,5 gedeputeerde in.

Gedeputeeerde Brandsma vermoedt dat ze ondanks haar deeltijdbaan wel voor 90 procent zal werken. Dat ze maar voor de helft wordt betaald, vindt ze geen bezwaar. “Ik ben geen kostwinner, mijn man heeft een veehouderij. Dus we kunnen dit uitproberen.”

Het CDA had eerder een “klemmend beroep” gedaan op de overige partijen die het collegeprogramma hadden onderschreven en die mochten meepraten over de zetelverdeling (PvdA, CDA, VVD, GPV, RPF/SGP, AOV) om het CDA een part-time gedeputeerde te geven. Ook al omdat die door een vrouw, die de enige in het college zou zijn, bezet zou worden. De PvdA pleitte daarentegen voor een “flexibel, sober en effectief” college dat uit vijf zetels moest bestaan. PvdA-fractievoorzitter Heldoorn: “In een kleine provincie als Friesland kunnen vijf gedeputeerden het werk makkelijk aan, zeker met een meewerkende commissaris der koningin.”

De VVD, met vier zetels winst de grote winnaar van de verkiezingen, gunde het CDA deze week na een schorsing tijdens de openbare onderhandelingen een halve zetel, mits de liberalen zelf een inhoudelijk zware portefeuille zouden krijgen. Deze 'deal' is gemaakt tot woede van PvdA-fractievoorzitter Heldoorn die de afspraak betitelt als “koehandel”.