College GS Groningen blijft ongewijzigd

GRONINGEN, 5 APRIL. De VVD in de provincie Groningen heeft haar verkiezingswinst niet kunnen verzilveren in een extra zetel in het college van Gedeputeerde Staten. Net als in de afgelopen periode krijgt het Groningse provinciebestuur drie gedeputeerden van de PvdA, twee van het CDA en één van de VVD. Dezelfde zes personen keren terug.

VVD-lijsttrekker en gedeputeerde A. Sakkers zei gisteravond na de presentatie van het nieuwe college dat hij de onderhandelingen niet had willen belasten met een aanspraak op een extra zetel. “Een dergelijke claim had kunnen leiden tot uitsluiting van de VVD. Dit is de meest haalbare optie gebleken”, aldus Sakkers.

De VVD haalde bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten elf zetels, een winst van vier. De PvdA bleef de grootste partij met zestien zetels. Het CDA verloor één zetel en kwam ook op elf. De VVD werd wel de tweede partij met 270 stemmen meer dan het CDA. Sakkers zegt desondanks tevreden te zijn, omdat hij een zwaardere portefeuille krijgt.

Van de partijen in de Staten had alleen GroenLinks kritiek op de samenstelling van het college. “Er heeft een on-Groningse electorale verandering plaatsgevonden zonder dat dit leidt tot enige verandering in het dagelijks bestuur van de provincie, zelfs niet in de personen”, zei lijsttrekker K.W. van der Hoek.

Het nieuwe college van GS van Noord-Brabant zal worden gevormd door gedeputeerden van VVD, PvdA en CDA.

D66 en het AOV, die tot het laatst toe meededen aan de onderhandelingen, vallen af omdat de drie partijen, die ook al in het vorige college zaten, afspraken dat er zeven gedeputeerden komen: drie voor de VVD, drie voor het CDA en één voor de PvdA.

Morgen worden de portefeuilles verdeeld en wordt beslist wie welke post zal bezetten. Bij de Statenverkiezingen behaalde het CDA 25 zetels (een verlies van 12), de VVD 22 (een winst van 12) en de PvdA 11 zetels (een verlies van drie zetels).