Batterijen worden dubbeltje duurder

ROTTERDAM, 5 APRIL. Batterijen zullen vanaf 1 juni tussen de tien en twaalf cent duurder worden. De verhoging komt doordat de importeurs van batterijen vanaf die datum de inzameling en verwerking van oude batterijen voor hun rekening moeten nemen.

De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Batterijen, Nefibat, zal namens acht Nederlandse bedrijven vóór 10 mei een inzamelingsplan indienen bij het ministerie van milieubeheer (VROM). Bedrijven die niet aangesloten zijn bij de Nefibat, moeten ook een plan indienen.

Voorzitter R. van Straaten schetst het nieuwe systeem van inzamelen als “fraudegevoelig”. Elke importeur moet een 'verwijderingsbijdrage' betalen om de inzamelingskosten te financieren. “Er zijn ongeveer 40.000 verkoopunten in Nederland. Die zijn moeilijk te controleren”, zegt Van Straaten. In landen als België en Duitsland kunnen handelaren batterijen inkopen en ze vervolgens hier aanbieden, zonder zo'n verwijderingsbijdrage te hebben betaald. De inzamelingskosten blijven voor rekening van de inzamelaar.In Nederland koopt een consument gemiddeld zeven à acht batterijen per jaar. Een gezin bestaande uit vier personen zou door de verhoging tussen de drie en vier gulden extra kwijt zijn. Van Straaten vindt dat de extra kosten gecompenseerd moeten worden met een verlaging van de reinigingsheffing door de gemeenten. “De consument betaalt anders dubbel: de prijs van de batterijen gaat omhoog, maar de reinigingsheffing gaat niet omlaag.” Hij schat dat de kosten voor de inzameling en verwerking tussen de dertien en vijftien miljoen gulden zullen bedragen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) acht een kleine verlaging niet uitgesloten. “Als een gedeelte van het klein chemisch afval is opgenomen in de heffing, en meestal is dat het geval, dan zou de heffing omlaag kunnen gaan”, aldus een woordvoerder van de VNG. Hij verwacht overigens niet dat een eventuele verlaging nog dit jaar zal ingaan.