Akzo Nobel en Monsanto gaan samen in rubberchemie

BRUSSEL, 5 APRIL. De Amerikaanse en Nederlands-Zweedse chemieconcerns Monsanto en Akzo Nobel gaan hun activiteiten in de rubberchemie bundelen in het nieuwe bedrijf Flexsys. De onderneming begint op 1 mei en krijgt haar hoofdzetel in het Belgische Zaventem, nabij Brussel. Dat heeft president-directeur G.I. Kirkwood - afkomstig van Akzo - gisteren op het vliegveld van Zaventem bekendgemaakt.

De nieuwe joint venture, waarin beide concerns een vijftig procentsaandeel hebben werd vorig jaar al aangekondigd.

Akzo Nobel, waarvan de hoofdzetel in Nederland is gevestigd is één van de grootste producenten in de wereld van chemicaliën, coatings, produkten voor de gezondheidszorg en vezels. Er staan 70.000 mensen op de loonlijst, die werken in vijftig landen over de hele wereld.

Vorig jaar had Akzo Nobel een omzet van 22,2 miljard gulden. Monsanto is gevestigd in het Amerikaanse St. Louis (Missouri) en actief op het gebied van chemicaliën, vezels, farmaceutische produkten, kunststoffen en voedingsingrediënten. Het bedrijf had vorig jaar wereldwijd 25.000 mensen in dienst. De omzet bedroeg 8,3 miljard dollar.

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie haar fiat gegeven onder de voorwaarde dat zowel Akzo Nobel als Monsanto hun activiteiten op het gebied van rubberchemie volledig overlaten aan de nieuwe onderneming. Flexsys gaat dus geheel onafhankelijk werken, maar onder het toeziend oog van een raad van 'supervisors', die bestaat uit zes leden van de twee moederbedrijven. Het is de bedoeling dat de bundeling een aanzienlijke kostenbesparing gaat opleveren bij zowel Akzo Nobel als Monsanto. Flexsys zal werk gaan bieden aan zo'n duizend mensen. Daarnaast werken rond vierhonderd mensen voor Flexsys, maar zij blijven op de loonlijst staan van Monsanto of Akzo Nobel.

De naam geeft al aan dat de twee chemieconcerns met de nieuwe onderneming een uiterst flexibele organisatie op het oog hebben, die produktievestigingen in Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië heeft.

Het kostenefficiënt produceren van rubberchemicaliën is onontkoombaar, omdat de markt buitengewoon moeilijk is. Er is overcapaciteit en de afnemers krijgen het steeds meer voor het zeggen, omdat ze in aantal afnemen, maar in grootte toenemen. “De bandenmarkt groeit niet buitengewoon hard”, zegt Kirkwood. “Op het ogenblik met zo'n één tot twee procent. Maar de omvang van de markt is zo geweldig, dat die één tot twee procent toch buitengewoon interessant is”.

Het Duitse chemieconcern Bayer was tot nu toe de grootste in de rubberchemicaliën met een wereldmarktaandeel van 20 procent. Monsanto, het eveneens Amerikaanse UniRoyal Chemical en Akzo Nobel hebben alle rond 17 procent van de markt. Het nieuwe Flexsys zal 65 procent van zijn produktie met een jaaromzet van rond één miljard leveren aan de autobandenindustrie.

De samenvoeging maakt het binnen enkele jaren al mogelijk tientallen miljoenen te besparen door te snoeien in de staven van de huidige rubberchemie-divisies. Hoeveel mensen uiteindelijk hun baan zullen verliezen is nog niet duidelijk. “Het is ook niet eerlijk tegenover de huidige werknemers om daarover nu al te gaan speculeren”, aldus Kirkwood. In de produktie is er slechts een geringe overlapping tussen de activiteiten van Akzo Nobel en Monsanto. Dat was volgens Kirkwood ook het aantrekkelijke voor de joint-venture: de produktie-pakketten van de concerns zijn vooral complementair.

Vast staat dat een aantal verouderde lokaties dicht gaat, er zal worden gerationaliseerd en er moet worden gekeken wat er binnen de onderzoekscentra in Deventer en Akron (Ohio) aan programma's kan worden beëindigd. Negentig procent van eventueel overtollig produktiepersoneel kan elders binnen de twee moederconcerns een plaats krijgen, zo schat de nieuwe topman.

De onderneming zal van meet af aan winstgevend zijn, zo zei Kirkwood. “De financiële positie is uitstekend”. Het zit er dan ook de eerste tien jaar niet in dat Flexsys naar de beurs gaat. Welk deel van de winst het bedrijf jaarlijks aan de moederconcerns gaat afdragen staat nog niet vast.

Flexsys bestaat straks uit Monsanto's rubberchemicaliën en testinstrumenten voor de rubberindustrie en Akzo Nobels rubberchemicaliën. Tot de produkten die door de nieuwe venture worden gemaakt behoren onder meer acceleratoren en voorvulcaniseringsremmers, antidegradanten en anti-oxydanten, zwavel- en testinstrumenten voor de banden en de rubberindustrie.

Belangrijk voor Flexsys is de ontwikkeling van het zogeheten PPD2-proces voor de produktie van een belangrijke stof voor de aanmaak van anti-ozonanten. Met dat proces kan een belangrijke hoeveelheid afval worden vermeden, waardoor ook minder grondstoffen nodig zijn.

Een tweede recente ontwikkeling is die van het produkt Perkalink 900, een antireversiemiddel dat moet helpen tegen overvulcanisering en dat uiteindelijk een rubberprodukt oplevert met betere prestaties bij hoge temperaturen.